Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat cyfrowy humanisty WF-FI-11-WCH
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 60
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

H. Brett, Korzystanie z usług Microsoft Office 365, Warszawa 2012

W. Kevin, Essential Office 365, Elluminet Press 2016.

Efekty uczenia się:

Wiedza: EK_1 wie wie czym są narzędzia informatyczna dla filozofów EK_2 zna główne sposoby używania narzędzi.

Umiejętności: EK_3 student sprawnie posługuję się narzędziami informatycznymi koniecznymi w pracy humanisty

Metody i kryteria oceniania:

Student jest zobowiązany do systematycznego wykonywania ćwiczeń.

Na ocenę 2: Student nie wykonał ponad połowy zadań przewidzianych do wykonania w trakcie zajęć lub nie przygotował referatu lub referat nie został wykonany zgodnie z wytycznymi lub gdy student nie przedstawił prezentacji na zajęciach.

Na ocenę 3: Student wypełnił wszystkie z trzech powyższych punktów, ale jedna z wykonanych prac została oceniona na ocenę 3 lub niższą

Na ocenę 4: Student wypełnił wszystkie z trzech powyższych punktów, ale jedna z wykonanych prac została oceniona na ocenę 4

Na ocenę 5: Student wykonał wszystkie zadania poprawnie i uzyskał z każdej z nich ocenę 5

Zakres tematów:

1. Pakiet Office

2. Bazy danych

3. Uzyteczne plikacje

4. Internet i filozofia

5. Tworzenie tekstów i prezentacji

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia, interakcja on-line

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Joanna Skurzak 59/60 szczegóły
2 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Joanna Skurzak 52/60 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)