Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia przyrody i przyrodoznawstwa WF-FI-N112-FPP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aQfz1DE1v_CX9-fI6391tTS_HyOcCOmZzhQGAaYAeDe01%40thread.tacv2/conversations?groupId=ad81bafe-4de9-4221-9548-106176b6aed7&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 60
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aQfz1DE1v_CX9-fI6391tTS_HyOcCOmZzhQGAaYAeDe01%40thread.tacv2/conversations?groupId=ad81bafe-4de9-4221-9548-106176b6aed7&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Literatura do wykładu:

1. G. Bugajak, J. Kukowski, A. Latawiec, A Lemańska, D. Ługowska, A. Świeżyński, Tajemnice natury. Zarys filozofii przyrody, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2019.

2. M. Heller, T. Pabjan, Elementy filozofii przyrody, OBI-Biblos, Tarnów 2007.

3. L. Wciórka, Filozofia przyrody, PWT, Poznań 1993.

4. M. Heller, Filozofia przyrody. Zarys historyczny, Znak, Kraków 2004.

5. Filozofia przyrody, seria: Dydaktyka filozofii, t. 3, red. J. Janeczek, A. Starościc, D. Dąbek, J.Herda, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.

6. Filozofia przyrody współcześnie, red. M. Kuszyk-Bytniewska, A. Łukasik, Universitas, Kraków 2010.

Lektura dodatkowa - na życzenie osób zainteresowanych

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do nauk przyrodniczych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk przyrodniczych i filozofii

- student zna podstawowe zagadnienia z zakresu filozofiii przyrodznawstwa i filozofii przyrody

Kompetencje:

- student rozumie znaczenie wiedzy przyrodniczej i filozoficznej w całokształcie ludzkiej kultury

Metody i kryteria oceniania:

Metody:

- na podstawie ustnej wypowiedzi na wyznaczony temat z zakresu zajęć

Kryteria:

- stopień udziału i aktywności podczas zajęć

- stopień przyswojenia wiedzy przekazanej w czasie wykładu

- umiejętność wykazania się wiedzą w czasie egzaminu

- sprawność i samodzielność w formułowaniu twierdzeń i wniosków

- merytoryczność, logiczność i spójność wypowiedzi

- twórcze podejście do prezentacji zagadnień związanych z zajęciami

Zakres tematów:

(1) Wprowadzenie tematyczne do całości zajęć

(2) Tajemnice poznawania przyrody

(3) Tajemnice rozumienia przyrody

(4) Tajemnice własności przyrody

(5) Tajemnice działania przyrody

(6) Tajemnice granic przyrody

(7) Tajemnice człowieka i przyrody

(8) Tajemnice Boga i przyrody

Metody dydaktyczne:

Opis metod dydaktycznych:

- wykład informacyjny – słowna prezentacja treści z zakresu tematyki zajęć nieożywionej

- wykład problemowy – wykład poświęcony omówieniu jakiegoś szczegółowego problemu z zakresu tematyki zajęć

- prezentacja multimedialna – jako uzupełnienie i wzbogacenie metody wykładu informacyjnego i problemowego

- pytania uczestników i odpowiedzi prowadzącego zajęcia

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 410
Adam Świeżyński 42/60 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)