Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia przyrody i przyrodoznawstwa WF-FI-N112-FPP
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aQfz1DE1v_CX9-fI6391tTS_HyOcCOmZzhQGAaYAeDe01%40thread.tacv2/conversations?groupId=ad81bafe-4de9-4221-9548-106176b6aed7&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aQfz1DE1v_CX9-fI6391tTS_HyOcCOmZzhQGAaYAeDe01%40thread.tacv2/conversations?groupId=ad81bafe-4de9-4221-9548-106176b6aed7&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Zostanie podana na początku zajęć.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student zna podstawowe zagadnienia z zakresu filozofiii przyrodoznawstwa i filozofii przyrody

Umiejętności:

- student wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych na temat nauk przyrodniczych, filozofii przyrodoznawstwa i filozofii przyrody

- student potrafi analizować teskt filozoficzny i przytaczać główne tezy badanych wypowiedzi naukowych i filozoficznych, stosownie do ich istotności

Kompetencje:

- student ma świadomość ograniczeń poznania naukowego i dąży do znajdowania odpowiedzi na pytania dotyczące przyrody na płaszczyźnie filozoficznej

Metody i kryteria oceniania:

Metody:

- na podstawie prezentacji na wyznaczony temat z zakresu zajęć

Kryteria:

- stopień udziału i aktywności podczas zajęć

- stopień przyswojenia wiedzy przekazanej podczas ćwiczeń

- umiejętność wykazania się wiedzą w czasie zaliczenia ćwiczeń

- sprawność i samodzielność w formułowaniu twierdzeń i wniosków

- merytoryczność, logiczność i spójność wypowiedzi

- twórcze podejście do prezentacji zagadnień związanych z zajęciami

Zakres tematów:

1. Przyroda

2. Poznanie naukowe

3. Poznanie filozoficzne

4. Materia

5. Czas i przestrzeń

6. Prawa przyrody

7. Życie

Metody dydaktyczne:

- analiza tekstu

- analiza innych materiałów tematycznych

- dyskusja tematyczna

- studium przypadku

- praca zespołowa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga środa (parzyste), 11:30 - 13:00, sala 410
Adam Świeżyński 25/30 szczegóły
2 co druga środa (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala 410
Adam Świeżyński 17/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)