Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium z j. angielskiego WNHS-HI-TranANG
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Materiały dostarczone przez prowadzącego oraz:

S. Bailey, Academic Writing. A Handbook for International Students, Routledge 2015.

B. Dźwigała, Constantine, Helena and Heraclius in the Latin Kingdom of Jerusalem, Journal of Ecclesiastical History 72 (1)/ 2021, s. 18-35.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składaja się:

- obecność i aktywność w czasie zajęć, merytoryczny udział w dyskusji, przestrzeganie zasad kultury osobistej

- terminowa realizacja poszczególnych etapów pracy semestralnej

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, dopuszczalne są 2 nieobecności.

Zakres tematów:

1. Narzędzia pomocne przy lekturze anglojęzycznych tekstów naukowych

2. Elektroniczne repozytoria i ich wykorzystywanie

3. "Social media" jako przestrzeń eksploracji przy realizacji kwerendy naukowej

4. Anglojęzyczny artykuł naukowy: struktura, cechy, metodologia

5. Proofreading - czym jest i do czego służy

6. Program Erasmus i inne międzynarodowe programy wymiany akademickiej

7. Czasopisma popularyzatorskie w świecie anglojęzycznym

8. Różne rodzaju piśmiennictwa naukowego

9. Naukowe konferencje i seminaria międzynarodowe

10. Granty badawcze

11. Peer-assessment jako metoda pracy grupowej (5 zajęć))

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- wspólna lektura zaproponowanych tekstów

- rozmowa nauczająca, dyskusja, analiza materiałów

- weryfikacja realizacji prac domowych oraz przygotowania studenta do zajęć

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 16:45 - 18:15, sala 309
Bartłomiej Dźwigała 16/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)