Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

ISO standards in the organisation WF-OB-POISO
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aiBw4oRmJK2RVxBnhA9TV2mb6Mgv-w2pkiJtEm7JKiF41%40thread.tacv2/conversations?groupId=0b6f6d82-a99e-4c46-999c-cfee07e652d0&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aiBw4oRmJK2RVxBnhA9TV2mb6Mgv-w2pkiJtEm7JKiF41%40thread.tacv2/conversations?groupId=0b6f6d82-a99e-4c46-999c-cfee07e652d0&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

1. Iñaki Heras-Saizarbitoria (ed.), ISO 9001, ISO 14001, and New Management Standards, Springer 2018.

2. Adrian Henriques (ed.), Understanding ISO 26000. A Practical Approach to Social Responsibility, BSI 2011.

3. Naeem Sadiq, Asif Hayat Khan, ISO 14001 Step by Step, IT Governance Publishing, 2019.

Efekty uczenia się:

Knowledge:

- student has general knowledge about ISO standards and procedures in norms 14001 and 26000.

- student knows what are the duties of the auditor.

Skills:

- student is capable of implementing norm ISO 14001 in the organization

- student is able to monitor and control the realization of the standard of the norm

- student is able to prepare the organization for auditing.

Competencies

- Students can successfully cooperate with a team to implement and follow standards the norms

Lecture - 15 hrs = 0,5 ECTS;

preparation to exam - 90 hrs = 3 ECTS

preparation to lectures - 15 hrs = 0,5 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Exam - 80% of the final grade; activity at lectures - 20%

Zakres tematów:

1. Introduction to environmental management and ISO 14001 - 2 hr

2. A brief history of environmental standards - 2 hr

3. ISO 14001 - 4 hrs

4. ISO 26000 - 3 hrs

5. The duties of ISO norms auditor - 2 hr

6. Exam - 2 hr

Metody dydaktyczne:

Lecture, discussion, case study analysis

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi poniedziałek (parzyste), 16:45 - 18:15, sala e-learning
Dominika Dzwonkowska 16/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)