Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawowe umiejętności psychologiczne WF-PS-N-PUP
Warsztaty (WAR) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Steward, J. (2007). Mosty zamiast murów: Podręcznik komunikacji interpersonalnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura uzupełniająca:

1. Sujak, E. (2021). ABC psychologii komunikacji. Kraków: Wydawnictwo WAM.

2. Krzysztofowicz, J. (2017). Czasem trudne, zawsze dobre. Jak zrozumieć i pokochać własne emocje. Poznań: Wydawnictwo Charaktery.

3. Von Thun, F. S .(2002). Sztuka rozmawiania.Tom: 1-4. Kraków: Wydawnictwo WAM.

4. Rosenberg, M.B. (2016). Porozumienie bez przemocy. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.

5. Sztander, W. (1999). Rozmowy które pomagają. Warszawa: Instytut psychologii Zdrowia PTP.

Metody i kryteria oceniania:

1.Kolokwium sprawdzające umiejętność stosowania poznanych narzędzi komunikacyjnych w praktyce (zadania do wykonania) oraz wiedzę z literatury obowiązkowej.

Kryteria oceny kolokwium:

95%-100% - ocena bdb (5)

75% -95% - ocena db (4)

50% - 75% - ocena dst (3)

49% - 0% – ocena ndst (2)

Osoby, których nie będzie na zajęciach kolokwium otrzymują ocenę ndst (2) i piszą kolokwium w terminie poprawkowym.

Kolokwium poprawkowe jest wyłącznie dla osób, które otrzymały ocenę ndst (2).

Kryteria oceny kolokwium poprawkowego:

95%-100% - ocena db (4)

95% - 50% - ocena dst (3)

49% -0% - ocena ndst (2)

Osoby, które otrzymają ocenę ndst (2) nie zaliczają zajęć.

Zakres tematów:

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne: plan zajęć, warunki zaliczenia, forma zajęć.

2. Budowanie efektywnej sytuacji edukacyjnej: ustalenie zasad współpracy, warunki bezpieczeństwa psychologicznego, wstępna integracja.

3. Zajęcia integracyjne: pogłębienie wzajemnych relacji, budowanie więzi.

4. Wprowadzenie w temat komunikacji interpersonalnej: indywidualna ocena własnych umiejętności i obszarów do rozwoju. Zasady efektywnej komunikacji.

5. Aktywne słuchanie: co sprzyja byciu dobrym słuchaczem. Mini wykład i dyskusja.

6. Ćwiczenia praktyczne: parafrazy i klaryfikacje.

7. Ćwiczenia praktyczne: pytania otwarte i zamknięte.

8. Ćwiczenia praktyczne: aktywne słuchanie (całość)

9. Konstruktywna i niekonstruktywna informacja zwrotna: różnice między komunikatem „ja” i komunikatem „ty”.

10. Ćwiczenia praktyczne w stosowaniu komunikatu „ja”: rozwijanie umiejętności.

11. Ćwiczenia praktyczne w stosowaniu komunikatu „ja”: rozwijanie umiejętności.

12. Ćwiczenia praktyczne dotyczące wszystkich poznanych umiejętności komunikacyjnych.

13. Kolokwium.

14. Omówienie wyników kolokwium.

15. Podsumowanie zajęć. Poprawa kolokwium.

Metody dydaktyczne:

Metody podające:

- mini wykłady.

Metody samodzielnego uczenia się:

- ćwiczeniowo - praktyczne.

- dyskusje.

Zasady komunikacji:

Na zajęciach obowiązuje netykieta oraz zasady komunikacji ustalone z prowadzącym.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 8:00 - 9:30, sala 1421
Monika Gregorczuk 19/17 szczegóły
2 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 1421
Monika Gregorczuk 18/17 szczegóły
3 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 1421
Monika Gregorczuk 19/17 szczegóły
4 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 1421
Monika Gregorczuk 18/17 szczegóły
5 każda środa, 15:00 - 16:30, sala 1421
Monika Gregorczuk 18/17 szczegóły
6 każda środa, 16:45 - 18:15, sala 1421
Monika Gregorczuk 18/17 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)