Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaawansowane metody analizy danych WF-PS-N-ZMA
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Bedyńska, S., Cypryańska, M. (red.) (2013). Statystyczny drogowskaz 2. Praktyczne wprowadzenie do analizy wariancji (s. 99-112, 135-219). Warszawa: Wydawnictwo Sedno

Bedyńska, S., Książek, M. (red.) (2012). Statystyczny drogowskaz 3. Praktyczny przewodnik wykorzystania modeli regresyjnych oraz równań strukturalnych (s. 15-87). Warszawa: Wydawnictwo Sedno

Hayes, A. F. (2018). Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis. A regression-based approach (wyd. 2). Guilford Press.

Efekty uczenia się:

- student zna i rozumie sposób empirycznej weryfikacji hipotez w psychologii

- student zna zaawansowane metody statystyczne stosowane w literaturze naukowej

- student potrafi zastosować odpowiednie metody analizy statystycznej do hipotez badawczych oraz opisać wyniki zastosowanych analiz

- student potrafi przeprowadzić analizy mediacji i moderacji w macro PROCESS do SPSS

- student rozumie specyfikę działania programu RStudio

- student potrafi przeprowadzić proste analizy statystyczne w RStudio z wykorzystaniem poleceń w języku R

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową przedmiotu składają się:

- obecność na zajęciach

- aktywność na zajęciach

- zaliczenie kolokwium.

Dopuszczalne są dwie nieobecności na ćwiczeniach w semestrze. Nadmiarowe nieobecności muszą zostać odpracowane w formie uzgodnionej z prowadzącą przed zapowiedzianym terminem kolokwium semestralnego. Nieodpracowanie nieobecności wiąże się z obniżeniem oceny końcowej adekwatnie do liczby nieobecności.

Kolokwium będzie miało formę pisemną z wykorzystaniem programu SPSS oraz R.

Progi ocen:

60-67% 3

68-75% 3+

76-83% 4

84-91% 4+

92-100% 5

Zakres tematów:

1. Powtórzenie podstawowych operacji na zmiennych w programie SPSS

2. Powtórzenie – ćwiczenia, praca w grupach

3. ANOVA i ANOVA z powtarzanym pomiarem

4. Wieloczynnikowa ANOVA, wieloczynnikowa ANOVA z powtarzanym pomiarem

5. Analiza regresji

6. Analiza regresji – mediacje

7. Analiza regresji – moderacje

8. Ćwiczenia, praca w grupach

9. Analiza mediacji z wykorzystaniem macra PROCESS

10. Analiza moderacji z wykorzystaniem macra PROCESS

11. Wprowadzenie do R

12. Podstawowe testy statystyczne w R

13. Analiza statystyczna w R – ćwiczenia

14. Powtórzenie

15. Kolokwium

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 1451
Joanna Gorgol 14/16 szczegóły
2 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 1451
Joanna Gorgol 16/16 szczegóły
3 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 1451
Joanna Gorgol 16/16 szczegóły
4 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 1451
Joanna Gorgol 13/16 szczegóły
5 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 1451
Joanna Gorgol 15/16 szczegóły
6 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 1451
Joanna Gorgol 12/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)