Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Doradztwo i pomoc psychologiczna WF-PS-N-DPP
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Czabała Cz., Kluczyńska S. (red.)(2015). Poradnictwo psychologiczne. Warszawa: PWN.

Feltham, C., Horton, I. (red.)(2013). Psychoterapia i poradnictwo. Tom 1 i 2. Sopot: GWP.

Bernard, H., Mackenzie, R. (red.) (2000). Podstawy terapii grupowej. Gdańsk: GWP.

Czabała, Cz. (2006). Czynniki leczące w psychoterapii. Warszawa: PWN.

Drat-Ruszczak E., Drążkowska-Zielińska E. (2005). Podręcznik pomagania. Warszawa: Academica.

Egan G. (2002). Kompetentne pomaganie. Poznań: Zysk i S-ka.

Grzesiuk, L, Styła, R. (red.)(2009). Psychoterapia bez tajemnic. Podstawowa wiedza i praktyczne wskazówki. Warszawa: Difin.

Knapp H. (2009). Komunikacja w terapii. Warszawa: PWN

Kottler J.A. (2005). Skuteczny terapeuta. Gdańsk: GWP.

Kubitsky, J. (2008). Vademecum psychoterapeuty. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Kubitsky, J. (2010). Vademecum terapeuty rodzinnego. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Miller W.R, Rollnick S. (2014). Dialog motywujący. Jak pomóc ludziom w zmianie. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Okun, B. (2002). Skuteczna pomoc psychologiczna. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia.

Efekty uczenia się:

Wiedza

EK1. Student wie, jakie znaczenie ma relacja terapeutyczna dla pomocy psychologicznej

EK2 Student wie jakie są czynniki ułatwiające tworzenie sprzyjającej atmosfery - porozumienie, kontakt początkowy, prezentowanie problemu;

EK 3 Student zna podstawowe umiejętności i warsztat psychologa psychoterapeuty;

EK 4 Student zna najważniejsze obszary dotyczące procesów starzenia się, problemów psychologicznych osób w okresie starości

Umiejętności

EK 5 Student potrafi sporządzić diagnozę psycho-społecznych przyczyn zaburzeń zgodnie z wybranym podejściem;

Kompetencje społeczne

EK 6 Staje się wrażliwy na znaczenie relacji terapeutycznej; potrafi budować właściwą relację terapeutyczną, potrafi udzielać pomocy psychologicznej

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: prezentacje multimedialne, metoda ćwiczeniowa, analiza przypadku, elementy metody projektu

Metody weryfikacji efektów : ocenianie ciągłe- udziału w dyskusji, zaangażowania podczas pracy w dwójkach, grupach oraz

kolokwium pisemne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 18:30 - 20:00, Kampus Wóycickiego Bud. 14, sala 1421
Aleksandra Kűhn-Dymecka 25/26 szczegóły
2 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, Kampus Wóycickiego Bud. 14, sala 1440
Sławomir Ślaski 11/13 szczegóły
3 każdy piątek, 8:00 - 9:30, Kampus Wóycickiego Bud. 14, sala 1436
Mikołaj Stolarski 17/18 szczegóły
4 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, Kampus Wóycickiego Bud. 15, sala 1522
Paulina Rosińska 28/27 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)