Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Neuropsychologia WF-PS-N-NP
Wykład (WYK) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 90
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Bąbel, P., Suchowierska-Stephany, M. i Ostaszewski, P. (2018). Analiza zachowania. Vademecum. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Sp. z o.o.

Górska, T., Grabowska, A. i Zagrodzka, J. (red.) (2012). Mózg a zachowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN

Jodzio, K. (red.) (2009). Nowe Tendencje w Psychologii. Neuropsychologia. Współczesne kierunki badań, t. 15, Wydawnictwo Naukowe PWN

Kowalczyk, N., Brzezicka, A. i Kossut, M. (2014). Zmiany neuroplastyczne w wyniku intensywnych treningów poznawczych: porównanie tradycyjnego podejścia i metod wykorzystujących gry komputerowe. Neuropsychiatria i Neuropsychologia, 9(3-4), 104-111.

Rajtar, A. (2012). Zastosowanie przezczaszkowej stymulacji magnetycznej w modulowaniu mechanizmów neuroplastyczności po udarze niedokrwiennym mózgu. Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2012; 7 (4), 206–211

Seniów, J. (red.) (2019). Terapia neuropsychologiczna dorosłych chorych z uszkodzeniem mózgu, Instytut Psychiatrii i Neurologii

Walsh, K. i Darby, D. (red.) (2016). Neuropsychologia kliniczna. Wydanie piąte, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Zakres tematów:

1. Historia neuropsychologii.

2. Techniki neuroobrazowania.

3. Podstawy neurologii.

4. Zespoły objawów po uszkodzeniach płatów czołowych, skroniowych, ciemieniowych i potylicznych kory mózgowej.

5. Zespoły afazji.

6. Zespół zaniedbywania lewostronnego.

7. Zespoły amnestyczne.

8. Nowe technologie w rehabilitacji neuropsychologicznej.

9. Stosowana analiza zachowania w rehabilitacji neuropsychologicznej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 1425
Bartłomiej Swebodziński 81/90 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)