Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo karne wykonawcze dla psychologów penitencjarnych WF-PS-N-PKW
Warsztaty (WAR) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1) Kodeks karny, ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553) z późn. zm.,

2) Kodeks karny wykonawczy, ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. 2023, poz. 127),

3) L. Gardocki, Prawo karne, wyd. 21, C.H. Beck, Warszawa 2019 r.,

4) M. Kuć, Prawo karne wykonawcze, C.H. Beck, Warszawa 2017 r.,

5) T. Szymanowski, Prawo karne wykonawcze z elementami polityki karnej i penitencjarnej, Warszawa 2017 r.

Literatura uzupełniająca:

A. Kwieciński (red.), Postępowanie z wybranymi grupami skazanych w polskim systemie penitencjarnym, Warszawa 2013 r.

Zakres tematów:

Pojęcie, zakres i źródła prawa karnego wykonawczego,

Organy postępowania wykonawczego i strony postępowania,

Ogólne zasady postępowania wykonawczego i uczestnictwo społeczeństwa w wykonywaniu orzeczeń i readaptacji skazanych,

Wykonywanie kary grzywny, ograniczenia wolności i pozbawienia wolności,

Odbywanie kary pozbawienia wolności przez osoby uznane za szczególnie niebezpieczne,

Wykonywanie dozoru, warunkowego umorzenia postępowania i warunkowego zawieszenia wykonania kary,

Wykonywanie środków karnych,

Wykonywanie środków zabezpieczających,

Wykonywanie kar orzeczonych za wykroczenia, przestępstwa skarbowe i wykroczenia

skarbowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 16:45 - 18:15, sala e-learning
Barbara Kałdon 13/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)