Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Algebra liniowa WM-CH-AL
Wykład (WYK) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. A.I. Kostrikin, Wstęp do algebry, Cz. I: Algebra liniowa, PWN, Warszawa 2004.

2. S. Zakrzewski, Algebra i geometria, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2006.

3. A. Kostrykin, Zbiór zadań z algebry, PWN, Warszawa 2005.

4. T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa 1 Przykłady i zadania, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2003.

Efekty uczenia się:

Przedmiot ten daje solidne podstawy w kluczowych obszarach współczesnej matematyki potrzebnej w nauce i technologii. Rozwija pojęcia wektorów, macierzy oraz metody algebry liniowej. Studenci powinni rozwinąć umiejętność posługiwania się metodami algebry liniowej oraz poznać podstawy dowodzenia matematycznego.

Studenci kończący ten przedmiot powinni:

Student:

- potrafić używać technik macierzowych do przedstawiania i rozwiązywania układu równoczesnych równań liniowych;

- rozumieć zastosowanie wektorów do opisu linii i płaszczyzn w geometrii bryłowej;

- rozumieć rozszerzenie pojęć wektorowych na abstrakcyjne przestrzenie wektorowe o dowolnym wymiarze skończonym;

- rozumieć przekształcenia liniowe, ich reprezentacje macierzowe i zastosowania.

Zakres tematów:

1. Równania liniowe

2-3. Macierze i wyznaczniki

4-5. Przestrzenie liniowe euklidesowe

6-7. Ogólne przestrzenie liniowe

8-9. Przekształcenia liniowe

10-11. Liczby zespolone

12-13. Wartości własne i wektory własne

14-15. Przestrzenie unormowane

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 15:00 - 16:30, sala 116
Krzysztof Krakowski 18/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)