Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do fizyki ciała stałego II WM-FI-S1-E6-WFCSII
Wykład (WYK) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=39389
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Ch. Kittel, „Wstęp do fizyki ciała stałego”, PWN Warszawa, 1999.

2. Wstęp do fizyki materii skondensowanej / Józef Spałek.

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN; 2016.

3. Fizyka ciała stałego / Charles A. Wert, Robb M. Thomson ; z ang. przeł. Aleksandra Blinowska. Warszawa : PWN; 1974.

4. Zadania z fizyki atomu, cząsteczki i ciała stałego / Andrzej Hennel, Wojciech Szuszkiewicz. Warszawa : PWM 1985

Literatura uzupełniająca:

H. Ibach i M. Luth, „Fizyka ciała stałego”, PWN, Warszawa 1996.

Materiały zamieszczone na platformie e-learningowej.

Efekty uczenia się:

W1 - Rozumie i opisuje zjawiska zachodzące w kryształach za pomocą tensorów i na podstawie symetrii (FIZ1_W01).

W2 - Tłumaczy najważniejsze właściwości elektryczne i magnetyczne ciał stałych (FIZ1_W02).

W3 – Rozumie i tłumaczy podstawowe prawa fizyki kryształów (FIZ1_W03 ).

W4 - Opisuje strukturę i zjawiska w kryształach, w tym także ciekłych, fotonicznych, metamateriałach (FIZ1_W05).

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin podstawowy i poprawkowy odbywa się w sesji egzaminacyjnej,

ma formę pisemną. Obejmuje wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury, zaliczenie ćwiczeń i aktywność.

1) Egzamin pisemny, 3 zadania z tematów wykładów, 3 x 10 p = 30 p.

2) Ocena za ćwiczenia - 10 p.

3) Rozmowa po złożeniu pracy pisemnej. Maksymalna ilość punktów - 10 p.

Maksymalna suma punktów 50.

Algorytm wyliczenia oceny:

26-30 p (51-60% maksymalnej ilości punktów) - ocena: 3

31-35 p (61-70%) - ocena: 3,5

36-40 p (71-80%) - ocena: 4

41-45 p (81-90%) - ocena: 4,5

46-50 p (91-100%) - ocena 5

Zakres tematów:

1. Tensory w fizyce kryształów.

2. Stałe optyczne.

3. Właściwości optyczne kryształów.

4. Zjawiska elektrooptyczne.

5. Optyka nieliniowa.

6. Wzbudzenia optyczne w ciałach stałych.

7. Przejścia fazowe. Ferroelektryki.

8. Właściwości magnetyczne ciał stałych

9. Nadprzewodnictwo.

10. Kryształy ciekłe.

11. Kryształy fotoniczne.

12. Metamateriały.

13. Fizyka nanokryształów.

14. Ciała stałe niekrystaliczne.

15. Podsumowanie.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne dla wszystkich efektów uczenia się: wykład informacyjny.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 024
Iaroslav Shopa 2/5 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 24
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)