Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do fizyki ciała stałego II WM-FI-S1-E6-WFCSII
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=31944
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Ch. Kittel, „Wstęp do fizyki ciała stałego”, PWN Warszawa, 1999.

2. Wstęp do fizyki materii skondensowanej / Józef Spałek.

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN; 2016.

3. Fizyka ciała stałego / Charles A. Wert, Robb M. Thomson ; z ang. przeł. Aleksandra Blinowska. Warszawa : PWN; 1974.

4. Zadania z fizyki atomu, cząsteczki i ciała stałego / Andrzej Hennel, Wojciech Szuszkiewicz. Warszawa : PWM 1985

Literatura uzupełniająca:

H. Ibach i M. Luth, „Fizyka ciała stałego”, PWN, Warszawa 1996.

Materiały zamieszczone na platformie e-learningowej.

Efekty uczenia się:

U1 - Ścisłe opisuje właściwości kryształów za pomocą tensorów (FIZ1_U01).

U2 – Formułuje problem oraz wykorzystuje metodykę badań w fizyce ciała stałego (FIZ1_U04).

U3 - Wykorzystuje formalizm mechaniki kwantowej do opisu struktur krystalicznych (FIZ1_U05).

U4 - Samodzielnie zdobywa wiedzę, korzysta z literatury fachowej i specjalistycznych baz danych z fizyki ciała stałego (FIZ1_U14).

U5 - Stosuje metody numeryczne do rozwiązania problemów z fizyki kryształów (FIZ1_U15).

K1 - Student rozumie potrzebę dalszego kształcenia w fizyce ciała stałego. Pogłębia własne rozumienie danego tematu (FIZ1_K01).

Metody i kryteria oceniania:

Oceniana jest umiejętność rozwiązywania zadań.

aktywność na ćwiczeniach (30%)

kolokwium 1, (30%)

kolokwium 2 (40%)

propozycja oceny:

0% - 50% - ocena: 2

50-60% - ocena: 3

60-70% - ocena: 3+

70-80% - ocena: 4

80-90% - ocena: 4+

90-100% - ocena 5

Zakres tematów:

1. Tensory w fizyce kryształów.

2. Stałe optyczne.

3. Właściwości optyczne kryształów.

4. Zjawiska elektrooptyczne.

5. Optyka nieliniowa.

6. Wzbudzenia optyczne w ciałach stałych.

7. Przejścia fazowe. Ferroelektryki.

8. Właściwości magnetyczne ciał stałych

9. Nadprzewodnictwo.

10. Kryształy ciekłe.

11. Kryształy fotoniczne.

12. Metamateriały.

13. Fizyka nanokryształów.

14. Ciała stałe niekrystaliczne.

15. Podsumowanie.

Metody dydaktyczne:

Metoda ćwiczeniowa.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 203
Iaroslav Shopa 2/5 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)