Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programowanie obiektowe WM-I-S1-E2-PO
Laboratorium 2 (LAB2) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Rodzaj zajęć: zajęcia komputerowe
Literatura:

Literatura podstawowa:

B. Stroustrup, Jezyk C++, WNT 2002.

B. Eckel, Thinking in C++. Edycja polska, Helion, 2002.

Literatura uzupełniająca:

B. Eckel, Ch. Allison, Thinking in C++ edycja polska, tom II, Helion 2004.

J. Grębosz, Symfonia C++ Standard, tom 1/2, Edition 2008.

S. B. Lippman, J. Lajoie, Podstawy języka C++, WNT, 2003.

S. Prata, Język C++. Szkoła programowania, Helion 2012

Zakres tematów:

Ćwiczenie 1: wykorzystanie tablic dwuwymiarowych i arytmetyki wskaźników do znajdowania elementów najmniejszych i największych.

Ćwiczenie 2: funkcje, szyfrowanie napisów za pomocą tablic wskaźników do tablic kodów.

Ćwiczenie 3: wskaźniki jako argumenty wywołania funkcji, obliczanie i sprawdzanie parametrów figur, korzystanie z typów strukturalnych.

Ćwiczenie 4: dostęp do plików, odczyt tekstu z plików, szyfrowanie tekstu i zapis do innego pliku.

Ćwiczenie 5: działania na danych w dynamicznie alokowanych tablicach zmiennych strukturalnych z rekordami danych odczytanych z pliku, sortowanie, usuwanie i dodawanie danych.

Ćwiczenie 6: dynamiczne struktury danych wykorzystujące wskaźniki do implementacji - listy dynamiczne jednokierunkowe: odczyt danych z pliku i zapis do listy, przeglądanie danych w liście, zarządzanie listami, dodawanie, usuwanie elementów, edycja danych.

Ćwiczenie 7: listy dynamiczne dwukierunkowe: odczyt danych z pliku i zapis do listy, przeglądanie danych w liście, zarządzanie listami, dodawanie, usuwanie elementów, edycja danych.

Ćwiczenie 8: tworzenie pliku 'log' z komunikatami zawierającymi znaczniki czasowe oraz zmierzone długości czasów wykonania procedur, korzystanie ze strumienia stderr.

Ćwiczenie 9: programowanie obiektowe: projektowanie klas posiadających pola i metody, deklarowanie i zarządzanie tablicami obiektów.

Ćwiczenie 10: enkapsulacja składników klasy, dodawanie konstruktorów i destruktorów do klas zdefiniowanych na poprzednich zajęciach.

Ćwiczenie 11: dziedziczenie: budowa i zarządzanie dwukierunkowymi listami dynamicznymi obiektów różnych typów, ale dziedziczących po tej samej klasie bazowej, metody polimorficzne.

Ćwiczenie 12: przeciążone operatory arytmetyczne oraz przypisania: globalne i zadeklarowane w klasach. Operacje arytmetyczne na obiektach przechowywanych w liście dynamicznej.

Ćwiczenie 13: konwersja niejawna zdefiniowanych typów danych: operacje arytmetyczne na obiektach różnych typów.

Ćwiczenie 14: klasy reprezentujące kontenery typu kolejka FIFO, lista priorytetowa albo unikalny zbiór obiektów, implementowanie funkcjonalności kontenera niezależnej od typów przechowywanych danych opartej na przeciążonych operatorach.

Ćwiczenie 15: szablony klas na przykładzie klas reprezentujących kontenery, przechowywanie i zarządzanie różnymi typami danych w kontenerach

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, Kampus Wóycickiego Bud. 21, sala 119
Jakub Gąsior 17/17 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, Kampus Wóycickiego Bud. 12, sala 1203
Hubert Zembrowski 17/17 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, Kampus Wóycickiego Bud. 21, sala 119
Krzysztof Trojanowski 18/17 szczegóły
4 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, Kampus Wóycickiego Bud. 21, sala 033
Dorota Dąbrowska 16/17 szczegóły
5 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, Kampus Wóycickiego Bud. 12, sala 1203
Hubert Zembrowski 15/17 szczegóły
6 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, Kampus Wóycickiego Bud. 21, sala 033
Dorota Dąbrowska 8/17 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)