Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nature-Inspired Algorithms WM-MA-AIN
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://e.uksw.edu.pl
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Rodzaj zajęć: zajęcia komputerowe
Literatura:

J. Arabas. Wykłady z algorytmów ewolucyjnych. WNT, 2000

M. Dorigo, G. Di Caro. New Ideas in Optimization. McGraw-Hill, 1999.

R. C. Eberhart, J. Kenendy. Swarm Intelligence. Morgan Kaufmann, 2001.

Z. Michalewicz, D. B. Fogel. Jak to rozwiązać, czyli nowoczesna heurystyka. WNT, 2006.

H. H. Hoos, T. Stutzle. Stochastic Local Search: Foundations and Applications. Elsevier, 2005.

Z. Michalewicz. Algorytmy genetyczne + struktury danych = programy ewolucyjne. WNT, 1997

Zakres tematów:

Zasady działania i implementacja generatorów liczb losowych

Binarna reprezentacja rozwiązania i odpowiadające jej operatory perturbacji

Implementacja algorytmu przeszukiwania lokalnego z binarną reprezentacją rozwiązania, testy i eksperymenty

Rzeczywistoliczbowa reprezentacja rozwiązania i odpowiadające jej operatory perturbacji

Implementacja algorytmu przeszukiwania lokalnego z rzeczywistoliczbową reprezentacją rozwiązania, testy i eksperymenty

Implementacja algorytmu przeszukiwania ze zmiennym sąsiedztwem z przeczywistoliczbową reprezentacją rozwiązania, testy i

eksperymenty

Strojenie algorytmu przeszukiwania ze zmiennym sąsiedztwem: skalowalne operatory perturbacji

Implementacja algorytmu symulowanego wyżarzania, testy i eksperymenty

Implementacja podstawowej wersji algorytmu strategii ewolucyjnych, testy i eksperymenty

Strojenie Strategii Ewolucyjnych: operatory perturbacji z i bez skalowania po osiach i obrotów

Zawody 1: implementacja efektywnego algorytmu Strategii Ewolucyjnych i ocena skuteczności na podstawie Black Box Optimization Benchmark

Optymalizacja wielokryterialna: implementacja metody do identyfikacji zbioru rozwiązań niezdominowanych

Wbudowanie metody identyfikacji zbioru rozwiązań niezdominowanych do algorytmu ewolucyjnego

Implementacja AE do do problemów optymalizacji wielokryterialnej: przykłady różnych rankingów dominacji

Zawody 2: implementacja AE do do problemów optymalizacji wielokryterialnej (SPEA2 lub NSGA-II) i ocena skuteczności na podstawie

klasycznych benczmarków optymalizacyjnych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 119
Krzysztof Trojanowski 0/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)