Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Greek myths in the Christian interpretation WT-SSTA-GM
Wykład (WYK) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: (tylko po angielsku) https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aELFl08bW__BIz4pMnlrigsapWZYjX9GZlSph0K-kbXw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=1866f3b6-79e3-4021-9afc-afa97da9635d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura: (tylko po angielsku)

A. Basic literature:

H. Rahner, Greek Myths and Christian mystery, New York 1971.

B. Additional literature:

Neoplatonism and Christian thought, New York 1982.

I. Kolbutova, Interrelation of Platonic and Jewish-Christian Aspects of the Symbolism of the Cross in the Apocryphal Acts of the Apostles, Church Fathers and Christian Iconography, Scrinium 13/1 (2017), s. 309-338.

P. Bradshaw, The Dating of Christmas: The Early Church, in: The Oxford Handbook of Christmas, Oxford 2020, s. 3-14.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

STL_W01 – the student has in-depth knowledge of the subject and methodological specifics of theology, especially in the area of the Christian interpretation of Greek mythology; is able to develop this knowledge and creatively apply it in educational and environmental activities

STL_W02 - he knows the basic terminology of the Christian interpretation of Greek mythology and its Greek roots

STL_W03 - he has a structured and in-depth knowledge, including theology and methodology, of the Christian interpretation of Greek mythology

STL_W04 - he has in-depth knowledge of contemporary achievements, centers and research schools in the field of the Christian interpretation of Greek mythology

STL_W06 - he has an in-depth knowledge of contemporary Church teaching in the field of the Christian interpretation of Greek mythology

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Method of verification of educational effects

For all the prerequisites for passing the course is the achievement of all the established learning effects. The deadline for completing the individual prerequisites will be given by the lecturer at the first lecture of the semester.

Requirements: 1) mid-semester paper: individual topics will be offered to everyone in advance; 3 pages of A 4; 2) final paper: individual topics will be offered to everyone in advance, 5 pages of A 4; 3) oral colloquium as an additional requirement: for possible patrology students and those who have missed more than 3 classes; from the knowledge of the discussed issue.

The final grade is based on two written papers, and for students subject to the third requirement: written papers and an oral colloquium.

The passing grade in the course is determined by the number of points obtained: - sufficient - sufficient plus - 50-60%, good - good plus - 60-85%, very good - 85-100%.

Zakres tematów: (tylko po angielsku)

The mystery of the cross as a cosmic mystery

2. The cross as a biblical mystery

3. The mystery of the cross and the mystery of baptism

4. The Christian mystery of the Easter sun

5. Sunday - the day of the sun

6. The Christmas sun: Epiphany, Christmas 25th December

7. Christmas and Easter moon

8. The Greek symbolism of a willow branch

9. Christian symbolism of a willow branch

10. A willow that likes water

11. Sterile willow

12. Heaven willow

13. Odysseus sea journey through the life

14. Temptation of sirens

15. The mast of the cross

Metody dydaktyczne: (tylko po angielsku)

Elements of the administering method (informative, problem-based and conversational lecture) and expository method (presentation)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala 009
Leon Nieścior 2/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Stary Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)