Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie WH-F-FW-II-2-SemMgrZ
Seminarium (SEM) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Umberto Eco, "Come si fa una tesi di laurea. Le materie umanistiche", Bompiani, dowolne wydanie.

Pozostałe pozycje lekturowe: zgodnie ze wskazówkami lekturowymi poszczególnych Prowadzących.

Efekty uczenia się:

Absolwent kursu zna zaawansowane metody analizy różnego rodzaju włoskojęzycznych tekstów mówionych i pisanych, w szczególności tekstów naukowych niezbędnych w procesie tworzenia pracy magisterskiej (FW2_W05); potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować informacje potrzebne do przygotowania pracy magisterskiej, potrafi sprawnie posługiwać się narzędziami pomocniczymi (Internet, bazy danych, opracowania naukowe etc.) (FW2_U02); potrafi wykorzystywać w samodzielnej pracy wskazówki czy uwagi krytyczne opiekuna naukowego (FW2_U03); jest gotów do do prawidłowego identyfikowania priorytetów związanych z tworzeniem pracy magisterskiej (FW2_K01).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia seminarium są:

- aktywny udział w zajęciach

- zreferowanie co najmniej jednego tematu bezpośrednio związanego z tematyką pracy

- przeczytanie zaleconych lektur

- przedstawienie II rozdziału (po III semestrze)

- przedstawienie całej pracy (po IV semestrze: trzy rozdziały, wstęp i zakończenie)

Zakres tematów:

1. Szczegółowe wskazówki Promotora indywidualnie dotyczące przygotowywanych dysertacji.

2. Przygotowywanie poszczególnych rozdziałów pracy zgodnie ze wskazówkami.

Poruszane zagadnienia:

- aktualny stan badań w zakresie tematyki seminarium.

- formułowanie tematu pracy magisterskiej oraz własnych problemów badawczych.

- wymogi formalne, merytoryczne i językowe pracy magisterskiej.

- technika pisania i redakcja pracy magisterskiej.

- zasady doboru i sporządzania bibliografii naukowej.

Szczegółowa tematyka seminarium związana z dyscypliną badawczą – określona oddzielnie dla obu grup.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 327
Olga Broniś 5/6 szczegóły
2 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala 327
Małgorzata Ślarzyńska 7/6 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Łącznik
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)