Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka opisowa języka greckiego WH-FK-I-2-GramOpGr-Z
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Auerbach, M. Golias, Gramatyka grecka, Warszawa 1954 (lub inne wydanie)

Słownik grecko-polski (Z. Abramowiczówny lub O. Jurewicza)

H. Smythe Greek grammar, Cambridge Ma. (dowolne wydanie)

Literatura uzupełniająca:

H. G. Liddell, R. Scott, An Intermediate Greek-English Lexicon, Oxford 1889

J. Morwood, Oxford Grammar of Classical Greek, Oxford 2001 H. W. Smyth, Greek Grammar, Harvard 1956

Metody i kryteria oceniania:

W I semestrze

kolokwium pisemne w formie testuwyboru/ otwartego

nd: student nie spełnia któregoś z wymagań sprecyzowanych na ocenę dst.

dst: student na ogół poprawnie poprawnie identyfikuje formy gramatyczne, ich strukturę morfologiczną; rozróżnia systemy końcówek fleksyjnych, najważniejsze morfemy słowotwórcze, wykorzystuje w praktyce znajomość fonologii greckiej;

db: student poprawnie identyfikuje formy gramatyczne, ich strukturę

morfologiczną; rozróżnia systemy końcówek fleksyjnych, najważniejsze morfemy słowotwórcze, wykorzystuje w praktyce znajomość fonologii greckiej; tworzy proste formy gramatyczne.

bd: student poprawnie identyfikuje formy gramatyczne, ich strukturę

morfologiczną; rozróżnia systemy końcówek fleksyjnych, najważniejsze morfemy słowotwórcze, poprawnie tworzy wskazane formy gramatyczne, wykorzystuje w praktyce znajomość fonologii greckiej;

Zakres tematów:

I semestr

fleksja nominalna

fleksja werbalna

podstawy słowotwórstwa

Metody dydaktyczne:

wykład problemowy, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 15:00 - 16:30, sala 409
Joanna Komorowska 6/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)