Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poetyka cz. II WH-FP-I-2-Poetyka-Z
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

UTWORY LITERACKIE:

1. F. Durrenmatt, "Kraksa. Historia jeszcze możliwa", przeł. A Wirth, Warszawa 1959.

2. E.-E. Schmitt, "Trucicielka i inne opowiadania", tłum. A. Sylwestrzak-Wszelaki, Kraków 2011.

3. E.-E. Schmitt, "Odette i inne historie miłosne", przekł. J. Brzezowski, Kraków 2009.

LEKTURY OBOWIĄZKOWE - kompozycja dzieła literackiego (ARTYKUŁY ORAZ ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH):

1. J. Parandowski, "Powołanie", w: tegoż, "Alchemia słowa", Warszawa 2020.

2. D. Korwin-Piotrowska, "Światy i postacie", w: tejże, "Poetyka - przewodnik po świecie tekstów" Kraków 2011.

3. O. Ortwin, "Żywe fikcje", w: tegoż, "Żywe fikcje", Warszawa 1970.

4. A. Stoff, "Poetyka i semantyka literackich zobrazowań przestrzeni miasta", w: tegoż, "Studia z teorii literatury i poetyki historycznej", Lublin 1997.

5. K. Bartoszyński, "Konstrukcja czasu w literaturze polskiej XX wieku (szkic syntezy)", w: tegoż, "Powieść w świecie literackości. Szkice", Warszawa 1991.

6. D. Korwin-Piotrowska, "Narracja jako wiedza", w: tejże, "Poetyka - przewodnik po świecie tekstów", Kraków 2011.

7. "Kompozycja dzieła literackiego", red. A Stoff, Toruń 2004 (fragmenty wskazane przez prowadzącą).

8. A. Stoff, Aksjologiczny sens konkretyzacji estetycznej w teorii poznania dzieła literackiego Romana Ingardena, w: Estetyka Romana Ingardena a praktyka interpretacyjna, pod red. B. Garlej, B. Kuczery-Chachulskiej i A. Tyszczyka, Warszawa 2018.

9. J. Sławiński, Analiza, interpretacja i wartościowanie dzieła literackiego, w t. zbior.: "Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa", pod red. H. Markiewicza i J. Sławińskiego, Kraków 1976.

10. K. Bartoszyński, O lekturze wielokrotnej, "Pamiętnik Literacki" 1990, z. 4.

Lektury uzupełniające autorskie z zakresu kompozycji - wybrane:

1. B. Garlej, Świat "historii jeszcze możliwej", w: Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii 2: Światy możliwe, Projekty, red. nauk. A. Iskra-Paczkowska, S. Gałkowski, M. Stanisz, Rzeszów 2016, s. 172-184.

2. B. Garlej, Kompozycyjne podstawy uobecniania się jakości metafizycznych w literaturze - prolegomena, w: Doświadczanie świata. Eseje o myśli Romana Ingardena, red. T. Maślanka, Warszawa 2020, s. 235-248.

3. B. Garlej, "Epos-nasza" Cypriana Kamila Norwida, czyli jeszcze o konkretyzacji "(nie)zapisanej" "Don Kichota", "Studia Norwidiana" 2023, t. 41, s. 97-116.

Zakres tematów:

1. Kompozycja w perspektywie twórczości, artystycznego powołania.

2. + 3. Kategoria postaci literackiej (w epice).

4. Kategoria przestrzeni przedstawionej (jw.).

5. Kategoria czasu przedstawionego (jw.).

6. Problematyka narracji w dziele epickim.

7. Kompozycja - ujęcie teoretyczne.

8. Kategoria konkretyzacji estetycznej.

9. Problematyka analizy, interpretacji i wartościowania dzieła literackiego.

10.Zagadnienie lektury wielokrotnej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala 227
Beata Garlej 24/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Łącznik
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)