Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury poskiej-Pozytywizm-ćwiczenia WH-FPZ-I-3-HLP-Poz-c
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura w kolejności poszczególnych zajęć:

J.I. Kraszewski, Dziecię Starego Miasta; J. Maciejewski, Powstanie styczniowe a przełom kulturowy połowy wieku, w: Literatura południa wieku, Warszawa 1992; M. Woźniakiewicz–Dziadosz, Powieści powstańcze Bolesławity, w: Zdziwienia Kraszewskim, red. M. Zielińska, Wrocław 1990;

E. Orzeszkowa, Marta; E. Orzeszkowa, Kilka słów o kobietach; Kilka uwag nad powieścią; O powieściach T. T. Jeża z rzutem oka na powieść w ogóle (w: Programy i dyskusje literackie okresu pozytywizmu, oprac. J. Kulczycka – Saloni, Wrocław 1985); M. Żmigrodzka, Strategia powieści tendencyjnej, w: tejże: Orzeszkowa. Młodość pozytywizmu, Warszawa 1965;

G.Flaubert, Pani Bovary; J.Parvi, Flaubert, w: tegoż, Rzeczywistość i fantazja. Szkice o literaturze francuskiej XIX wieku, Warszawa 1989; A.Brodzka, O pojęciu realizmu w powieści XIX i XX wieku, ,,Pamiętnik Literacki” 1964, 55/2, s. 357-383;

B. Prus, Lalka, oprac. J. Bachórz, Wrocław 1998 (BN I 262 – obowiązuje znajomość wstępu); E. Paczoska, „Lalka” czyli rozpad świata, Warszawa 2008; Świat „Lalki”. 15 studiów, red. J. A. Malik, Lublin 2005. „Lalka” i inne studia. W stulecie polskiej powieści realistycznej, red. J. Bachórz i M. Głowiński, Warszawa 1992, s. 81 – 95. G. Borkowska, Wokół (kilku) nowszych koncepcji realizmu powieściowego. Komentarze i uwagi, w: Realiści, realizm, realność. W stulecie śmierci Bolesława Prusa, red. E. Paczoska, B. Szleszyński, D.M. Osiński, Warszawa 2013.

E. Zola, Brzuch Paryża i A. Sygietyński, Na skałach Calvados lub Skałotocz-palczak; A. Sygietyński, Współczesna powieść we Francji, w: tegoż: Pisma krytycznoliterackie, oprac. T. Weiss, Kraków 1971; H. Suwała, Emil Zola, Warszawa 1968; H. Suwała, O kilku technikach naturalizmu, „Przegląd Humanistyczny” 1992, z. 6.

E. Orzeszkowa, Cham; G. Borkowska, Wstęp, w: E. Orzeszkowa, Cham, Kraków 1999; M. Gloger, Aryman nad brzegami Niemna. „Cham” E. Orzeszkowej jako manichejska parabola, w: Literatura i sztuka drugiej połowy XIX wieku. Światopoglądy – postawy – tradycje, red. B. Bobrowska, S. Fita, J. A. Malik, Lublin 2004; E. Paczoska, Prawdziwy koniec XIX wieku, Warszawa 2010, rozdz.: Granice i ograniczenia. Koniec XIX wieku na kresach; E. Kraskowska, Kilka uwag na temat powieści kobiecej, „Teksty Drugie” 1993, nr 4-5-6.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła - aktywność na zajęciach.

Student

na ocenę 2 (ndst..): nie zna kryteriów periodyzacji literatury II połowy XIX wieku, nie zna dzieł literackich z tego okresu, ani ważnych zjawisk tamtego czasu, nie potrafi wykorzystywać podstawowych narzędzi do interpretacji tej literatury;

- na ocenę 3 (dst.): zna na poziomie dostatecznym kryteria periodyzacji literatury II połowy XIX wieku; zna podstawowe dzieła literackie i zjawiska tamtego czasu; w miarę poprawnie radzi sobie z analizą wybranego dzieła literackiego w kontekście epoki;

- na ocenę 4 (db.): zna na poziomie dobrym kryteria periodyzacji literatury II połowy XIX wieku; zna większość dzieł literackich i umie omówić zjawiska tamtego czasu; dobrze radzi sobie z analizą wybranych dzieł literackich umieszczając je w kontekście epoki;

- na ocenę 5 (bdb.): zna na poziomie bardzo dobrym kryteria periodyzacji II połowy XIX wieku; zna dzieła literackie epoki i umie je umiejscowić w odpowiednich nurtach i prądach epoki; potrafi dokonać analizy i interpretacji dzieła literackiego z zastosowaniem najnowszych narzędzi badawczych; potrafi podjąć dyskusję proponując nowe kierunki interpretacji;

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne

2. Legenda powstania styczniowego: Józef Ignacy Kraszewski, Dziecię Starego Miasta;

OPRACOWANIA: M. Woźniakiewicz-Dziadosz, Powieści powstańcze Bolesławity, w: Zdziwienia Kraszewskim, red. M. Zielińska, Wrocław

1990; J. Maciejewski, Powstanie styczniowe a przełom kulturowy połowy wieku, w: Literatura południa wieku, Warszawa 1992.

3. Powieść tendencyjna – E. Orzeszkowa, Marta; E. Orzeszkowa, Kilka słów o kobietach; Kilka uwag nad powieścią; O powieściach T. T. Jeża z rzutem oka na powieść w ogóle (w: Programy i dyskusje literackie okresu pozytywizmu, oprac. J.

Kulczycka – Saloni, Wrocław 1985);

OPRACOWANIA: M. Żmigrodzka, Strategia powieści tendencyjnej, w: tejże: Orzeszkowa. Młodość pozytywizmu, Warszawa 1965; W.

Tomasik, Powieść tendencyjna 1949-1955, Wrocław 1988 (wprowadzenie).

4. Powieść realistyczna – G. Flaubert, Pani Bovary;

OPRACOWANIA:

J. Parvi, Rzeczywistość i fantazja. Szkice o literaturze francuskiej XIX wieku, Warszawa 1983 [tu: rozdział o twórczości G. Flauberta]. A.

Brodzka, O pojęciu realizmu w powieści XIX i XX wieku, ,,Pamiętnik Literacki” 1964, 55/2, s. 357-383;

5. Powieść-synteza – B. Prus, Lalka, oprac. J. Bachórz, Wrocław 1998 (BN I 262 – obowiązuje znajomość wstępu);

OPRACOWANIA: E. Paczoska, „Lalka” czyli rozpad świata, Warszawa 2008; Świat „Lalki”. 15 studiów, red. J. A. Malik, Lublin 2005.

„Lalka” i inne studia. W stulecie polskiej powieści realistycznej, red. J. Bachórz i M. Głowiński, Warszawa 1992, s. 81 – 95. G. Borkowska, Wokół (kilku) nowszych koncepcji realizmu powieściowego. Komentarze i uwagi, w: Realiści, realizm, realność. W stulecie śmierci Bolesława Prusa, red. E. Paczoska, B. Szleszyński, D.M. Osiński, Warszawa 2013.

6. Laboratoria naturalistycznej formy - E. Zola, Brzuch Paryża i A. Sygietyński, Na skałach Calvados lub Skałotocz-palczak;

OPRACOWANIA: A. Sygietyński, Współczesna powieść we Francji, w: tegoż: Pisma krytycznoliterackie, oprac. T. Weiss, Kraków 1971; H. Suwała, Emil Zola, Warszawa 1968; H.

Suwała, O kilku technikach naturalizmu, „Przegląd Humanistyczny” 1992, z. 6.

7. Powieść kobieca? - E. Orzeszkowa, Cham; G. Borkowska, Wstęp, w: E. Orzeszkowa, Cham, Kraków 1999; M. Gloger, Aryman nad brzegami Niemna. „Cham” E. Orzeszkowej jako manichejska parabola, w: Literatura i sztuka drugiej połowy XIX wieku. Światopoglądy – postawy – tradycje, red. B. Bobrowska, S. Fita, J. A. Malik, Lublin 2004; E. Paczoska, Prawdziwy koniec XIX wieku, Warszawa 2010, rozdz.: Granice i ograniczenia. Koniec XIX wieku na kresach; E. Kraskowska, Kilka uwag na temat powieści kobiecej, „Teksty Drugie” 1993, nr 4-5-6.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga niedziela (parzyste), 13:15 - 14:45, sala 323
Joanna Zajkowska 21/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Łącznik
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)