Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język łaciński w kontekstach kulturowych WH-KU-I-1-JlacwKon-Z
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Teksty literaturo i kulturoznawcze:

• P. Grimal, A. Hus, Rzym i my. Wprowadzenie do literatury i kultury łacińskiej,

• K. Kumaniecki, Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu

• A. Mikołajczak, Łacina w kulturze polskiej

• J. Axer, Łacina jako język elit

Gramatyka:

- J. Ryba, E. Wolanin, A. Klęczar, Homo Romanus (I-II), Wydawnictwo Draco

- J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, PWN (lub inna)

Słowniki:

J. Korpanty, Mały słownik łacińsko-polski, wyd. szkolne PWN;

K. Kumaniecki, Słownik łacińsko-polski, PWN.

Zakres tematów:

1. Wstępne informacje o języku łacińskim: alfabet, wymowa, akcent; podział na deklinacje i koniugacje.

2. Czasownik: podstawowe formy, czasy, tryby i strony. Ind. praes. act. I-IV koniugacji. I deklinacja. Początki literatury rzymskiej.

3. Budowa zdania prostego. Słowo posiłkowe esse. Orzeczenie imienne. Przyimki z Acc. i Abl.

4. Sprawdzian. II deklinacja (rzeczowniki i przymiotniki). Pluralia tantum.

5. Composita cum esse. Zaimki osobowe i dzierżawcze. Społeczeństwo starożytnego Rzymu.

6. Imperfectum I-IV koniugacji. Zaimek zwrotny.

7. Accusativus cum Infinitivo. Zaimek is, ea, id. Poezja rzymska - koniec republiki.

8. Futurum I act. I-IV koniugacji. Sprawdzian.

9. Strona bierna (I-IV koniugacje), czas teraźniejszy, Imperfectum, Futurum I.

10. Nominativus cum Infinitivo. Acc. duplex, Nom. duplex. Cezar - życie i twórczość.

11. Sprawdzian. Zaimek qui, quae, quod.

12. III deklinacja (rzeczowniki).

13. III deklinacja (przymiotniki). Cyceron "Pro Archia poeta".

14. Tworzenie przysłówków. Stopniowanie (przymiotniki, przysłówki). Sprawdzian.

15. Powtórzenie materiału. Poprawy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 302
Julia Krauze 43/43 szczegóły
2 każdy piątek, 15:00 - 16:30, sala 210
Julia Krauze 42/43 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)