Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza porównawcza mediów WH-KU-I-2-AnPorMed
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa i uzupełniająca umieszczona na platformie Moodle, pod linkiem: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=40508

1. E. Kasperski, Podstawy komparatystyki, [w tegoż:] Kategorie komparaty-styki, Warszawa 2010.

2. E. Kasperski, Status poznawczy komparatystyki, [w tegoż:] Kategorie komparatystyki, Warszawa 2010.

3. A. Kibedi Varga, Kryteria opisu relacji między słowem a obrazem, [w:] Słowo/obraz, red. Grzegorz Godlewski i inni, UW, Warszawa 2010.

4. S. Wysłouch, Ut pictura poesis – stara formuła i nowe problemy, [w:] Ut pictura poesis, red. S. Wysłouch, M. Skwara, Gdańsk 2006.

5. M. Delaperrièr, Metafora horyzontu, czyli o powinowactwie sztuk i feno-menologicznym widzeniu świata w poezji Juliana Przybosia, [w tejże:] Pod znakiem antynomii, Warszawa 2006.

6. A. Smaga, Formistyczne obrazy i wiersze Tytusa Czyżewskiego, „Polonisty-ka” 2007, nr 1.

7. M. P. Markowski, Ekphrasis. Uwagi bibliograficzne z dołączeniem krót-kiego komentarza, „Pamiętnik Literacki” 1999, z. 2.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie. Diagnoza oczekiwań i obaw

2. Zasady komparatystyki. Przestrzeń porównania

3. Status poznawczy komparatystyki. Metoda porównawcza

4. Model analizy porównawczej

5. Komparatystyka interdyscyplinarna na przestrzeni historii kultury i współcześnie

6. Kryteria opisu relacji multi-, trans- i intermedialnych

7. Media-nośniki pierwszego stopnia (druk). Test cząstkowy nr 1

8. Media-nośniki pierwszego stopnia (druk), cdn. Ewaluacja oczekiwań i obaw

9. Media-nośniki pierwszego stopnia (obraz)

10. Podstawowe terminy z zakresu medium malarskiego. Test cząstkowy nr 2

11. Wtórne formy medialne (malarstwo i poezja). Ekfraza - wprowadzenie

12. Ekfraza (G. Klimt – „Judyta”, S. Rosa – „Pejzaż z postaciami”, E. Hopper – „Pokój hotelowy”; Cz. Miłosz – cykl „O!). Powtórzenie przed testem

13. Test końcowy

14. Omówienie testu końcowego. Analiza wybranego przez grupę zagadnienia komparatystycznego.

15. Podsumowanie zajęć. Zaliczenie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala 214
Agnieszka Smaga 16/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)