Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy wiedzy o teatrze WH-KU-I-2-PodsTeatr
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-UNRTV7ErXS_aVVsDzJxEuf-PAvFhpxJrxUz1ZOKjhA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=c0c27a5c-cbf9-44b5-8e7d-5d62ff683252&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

C. Balme, Wprowadzenie do nauki o teatrze, przekł. i uzup. W. Dudzik i M. Leyko, Warszawa 2002.

Z. Raszewski, Teatr w świecie widowisk, Warszawa 1991.

P. Pavis, Słownik terminów teatralnych, przeł. S. Świontek, Wrocław 2002.

Literatura uzupełniająca:

M. Carlson, Performans, przeł. E. Kubikowska, Warszawa 2007; Z. Raszewski, Teatr w świecie widowisk, Warszawa 1991; C. Balme, Wprowadzenie do nauki o teatrze, przeł. W. Dudzik i M. Leyko, Warszawa 2005; H-T, Lehman, Teatr postdramatyczny, przeł. D. Sajewska, M. Sugiera, Kraków 2004; T. Kowzan, O autonomiczności sztuki widowiskowej, [w:] Problemy teorii dramatu i teatru, pod red. J. Deglera, t. II, Wrocław 2003; D. Ratajczak, Teatralność i sceniczność, [w:] Problemy teorii dramatu i teatru, pod red. J. Deglera, Wrocław 2003, t. I; P. Brook, Pusta przestrzeń, wstęp Z. Hübner, przeł. W. Kalinowski, Warszawa 1981; P. Brook, Ruchomy punkt, przeł. E. Guderian-Czaplińska i G. Ziółkowski, Wrocław-Poznań 2004.

Osobny zestaw lektur do każdych zajęć.

Zakres tematów:

1. Wstępne rozpoznanie postrzegania sztuki teatru przez studentów. Czym zajmuje się teatrologia? Typy widowisk teatralnych: teatr dramatyczny, teatr muzyczny, taniec w teatrze i teatr ruchu, teatr lalek.

2. Teatr jako synteza sztuk. Pokazanie złożoności dzieła sztuki scenicznej.

3. Teoria teatru - ujęcie historyczne. Cztery podstawowe zagadnienia: mimesis, poiesis, katharsis, aisthesis.

4. Współczesne modele teoretyczne w badaniach teatralnych: model socjologiczny, semiotyka teatru, poststrukturalizm i psychoanaliza, fenomenologia, teoria widowisk.

5. Zagadnie teatralności i „miejsca teatralnego”. Gdzie zaczyna się i gdzie kończy się teatr?

6. Społeczna funkcja teatru. Teatr jako miejsce organizujące wspólnotę – religijną, narodową, polityczną. Przemiany historyczne i status dzisiejszy.

7. Rola tekstu i słowa w teatrze. Teatr dramatyczny. Problem nowej dramaturgii, dyskursyfikacja i epizacja teatru (Brecht, Kotlarczyk).

8. Rola aktora w teatrze. Różne typy i modele aktorskie. Narodziny aktora i elementy aktorstwa poza teatrem.

9. Reżyser i jego znaczenie w teatrze. Narodziny funkcji i zawodu reżysera. Autorstwo przedstawienia teatralnego.

10. Relacja pomiędzy widzem a widownią w teatrze. Specyfika odbioru dzieła teatralnego – indywidualność i zbiorowość odbioru.

11. Teatr pośród mediów. Intermedialność. Teatr telewizji. Teatr radiowy.

12. Scenografia. Architektura teatralna. Teatr plastyczny.

13. Teatr awangardowy i alternatywny. Historia, przemiany i status dzisiejszy.

14. Antropologia teatru – odwołanie do rytuału i funkcji religijnych teatru. Teatr Jerzego Grotowskiego.

15. Problematyka dokumentacji teatralnej. Jaka forma zapisu przedstawienia najbardziej oddaje jego przebieg – film, scenariusz, partytura, dramat? Czy można z tego odtworzyć kształt przedstawienia.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 410A
Jacek Kopciński 15/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)