Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia kultury XX wieku i czasów najnowszych WH-KU-I-3-HKulCzNa-W
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Claude Levi-Strauss, Pojęcie struktury w antropologii

Claude Levi-Strauss, Trójkąt kulinarny

Barthes Roland, Mit dzisiaj.

Geertz Clifford, Opis gęsty, w: Interpretacja kultur, Kraków 2005.

Clifford J., Praktyki przestrzenne: badania terenowe, podróże i praktyki dyscyplinujące w antropologii, w: M. Buchowski, E. Nowicka (red.), Badanie kultury, PWN, Warszawa 2004, s. 139-179.

Hobsbawm Eric, T. Ranger, Tradycja wynaleziona, WUJ, Kraków 2008.

White Hayden, Historiografia jako narracja, w: Poetyka pisarstwa historycznego, Universitas, Kraków 2000, s.135-153.

Bauman Zygmunt, Globalizacja, PIW, Warszawa 2000.

Appadurai Arjun, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Universitas, Kraków 2005.

Said Edward, Orientalizm, Zysk i s-ka, Poznań 2005.

Billig Michael, Banalny nacjonalizm, tłum. Maciej Sekerdej, wyd. Znak, Kraków 2008 .

Foucault M. Nadzorować i karać

Foucault M. Wiedza i władza

Butler Judith, Uwikłani w płeć.

Fatyga Barbara, Dzicy z naszej ulicy: antropologia kultury młodzieżowej, Ośrodek Badań Młodzieży, Warszawa 1999;

Zakres tematów:

1/ Plan zajęć - warunki zaliczenia (egzamin ustny)

Fotozadanie: domówić temat ze studentami w kontekście : Kto tworzy kulturę dziś?

2/ Kultura jako wytwór społeczny. Kto tworzy kulturę dziś?

Fotozadanie: wybrane aspekty kultury cyfrowej

3/ Kultura cyfrowa: informacja, uczestnictwo, postprawda

4/ Struktura i kultura -

Lektury: Claude Levi-Strauss, Pojęcie struktury w antropologii

Claude Levi-Strauss, Trójkąt kulinarny

5/

Fotozadanie: domówić temat ze studentami w kontekście : Kto tworzy kulturę dziś?

2/ Kultura jako wytwór społeczny. Kto tworzy kulturę dziś?

Fotozadanie: wybrane aspekty kultury cyfrowej

3/ Kultura cyfrowa: informacja, uczestnictwo, postprawda

4/ Struktura i kultura -

Lektury: Claude Levi-Strauss, Pojęcie struktury w antropologii

Claude Levi-Strauss, Trójkąt kulinarny

5/ Uczestnictwo w kulturze

6/ Mit dziś

Lektura: Barthes Roland, Mit dzisiaj, w: Mitologie, s. 239-295;

7/ Opisywanie kultury

Lektura: Geertz Clifford, Opis gęsty, w: Interpretacja kultur, Kraków 2005, s.17-43.

8/ Tradycja dziś

Lektura: Ile tradycji w tradycji?

9/ Globalizacja

Lektura: Bauman Zygmunt, Globalizacja, PIW, Warszawa 2000 [frag.];

10/ Orientalizm

Lektura Said Edward, Orientalizm, Zysk i s-ka, Poznań 2005 [frag.],

11/ Nadzór, dyscyplina, kontrola

Foucault M. Nadzorować i karać

12/ Kultury młodzieżowe

Fatyga Barbara, Dzicy z naszej ulicy: antropologia kultury młodzieżowej, Ośrodek Badań Młodzieży, Warszawa 1999;

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 302
Marcin Jewdokimow 25/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)