Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Główne problemy estetyki współczesnej WH-KU-II-2-ProbEst-C
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Maria Gołaszewska, Estetyka i antyestetyka, Warszawa 1984.

Maria Gołaszewska, Estetyka współczesności, Kraków 2001.

Maria Gołaszewska, Odbiorca sztuki jako krytyk, Kraków 1967.Mario Perniola, Estetyka współczesna. Panorama ogólna, Kraków 2018.

Umberto Eco, Historia Piękna, Warszawa 2018.

Umberto Eco, Historia Brzydoty, Warszawa 2018.

Fragmenty tekstów krytyki artystycznej, m.in. W. Morris, J. Ruskin, Ch. Baudelaire, W. Gropius, T. Marinetti, S. LeWitt, J. Kosuth.

Zakres tematów:

1. Wstęp. Estetyka a klasyczne ujęcia sztuki.

2. Narodziny nowoczesności. Industrializacja, Morris i Ruskin.

3. Sztuka wobec zmian społecznych. Salon, Salon Odrzuconych i krytyka Baudelaire’a.

4. Akademizm i jego rola w sztuce końca XIX wieku.

5. Krytyka impresjonizmu i społeczne reakcje na zmiany.

6. Od sztuki do użytkowości. Design, architektura oraz postulaty de Stijl i Bauhausu.

7. Witkacy - artysta, teoretyk, krytyk.

8. Sztuka i manifesty - kubizm, futuryzm, dadaizm, surrealizm. Teksty Marinettiego, Bretona, Apollinaire’a, Picabii.

9. Duchamp i historia poszukiwań nowych środków wyrazu.

10. “Wszystko jest piękne” - pop-art oraz Warhol jako prorok nowoczesności.

11. Minimalizm - Clement Greenberg i Ad Reinhardt.

12. Idea ponad przedmiot - konceptualizm i spojrzenie Sola LeWitta.

13. Sztuka zaangażowana politycznie i społecznie.

14. Granica między życiem a sztuką. Hiperrealizm w kontekście tekstów Grahama Thompsona i Jeana. Baudrillarda.

15. Zmierzch awangardy i jego konsekwencje dla sztuki najnowszej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 215
Anna Wiśnicka 19/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)