Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia w muzeum (wstęp do metodologii badań) WH-MU-I-1-HisMuMe-Z
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1) Detefon, radion, vis. Muzealne historie o II Rzeczpospolitej, red. M. Olkuśnik, Warszawa 2022.

2) Losy muzeów narracyjnych, red. P. Kowal, K. Wolska–Pabian, Kraków–Warszawa 2019.

3) P. Majewski, Muzealna twarz Klio (wybór tekstów z lat 1999-2019), Warszawa 2020.

4) Muzeum a pamięć. Forma, produkcja, miejsce, red. T. F. de Rosset, Warszawa 2018.

5) Podjąć wyzwanie! II Rzeczpospolita na drodze do nowoczesności, red. M. Olkuśnik, Warszawa 2019.

6) Społeczeństwo polskie dziś: samoświadomość–uznanie–edukacja, red. M. Saganiak i in., Warszawa 2018.

Literatura uzupełniająca:

1) D. Folga-Januszewska, 1000 muzeów w Polsce. Przewodnik, Olszanica 2011.

2) Laboratorium muzeum. Pamięć, red. A. Banaś, A. Janus, Warszawa 2018.

3) Muzea kościelne wobec nowych wyzwań, red. N. Błażejczyk, P. Majewski, Warszawa 2019.

4) Muzeum w kulturze pamięci Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Antologia najwcześniejszych tekstów, t. 1: 1766-1882, t. 2: 1882-1917, red. T. F. de Rosset i in., Toruń 2020.

5) Wprowadzenie do metodologii historii, red. E. Domańska, J. Pomorski, Warszawa 2022.

6) czasopismo „Muzealnictwo”.

Zakres tematów:

1) Przeszłość i dziedzictwo kulturowe w odbiorze społecznym (na przykładzie badań socjologicznych).

2) Elementy metodologii historii:

a) historia (rozumienie pojęcia);

b) obszar badań historii;

c) historia jako dyscyplina naukowa (składowe warsztatu badawczego):

- chronologia,

- związki przyczyn i skutków,

- źródła historyczne i ich rodzaje (dziedzictwo: materialne i niematerialne),

- krytyka źródeł historycznych: zewnętrzna (autentyczność) oraz wewnętrzna (wiarygodność),

- reprezentatywność źródeł historycznych o charakterze masowym (kryteria selekcji),

- etyka zawodowa.

3) Źródła historyczne (przykłady w porządku chronologicznym).

4) Muzea jako instytucje kultury pamięci: gromadzące źródła historyczne oraz edukujące o przeszłości (w tym: muzea polskie a pamięć historyczna w okresie zaborów 1795-1918).

5) Polityka historyczna: rozumienie pojęcia i uzasadnienie stosowania.

6) Muzea narracyjne: charakterystyka.

7) Projektowanie ekspozycji muzeum narracyjnego z perspektywy historyka i muzealnika.

8) Przykłady muzeów narracyjnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala 323
Piotr Majewski 14/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Łącznik
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)