Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie muzeum WH-MU-I-3-ZarzMuzC-Z
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1) K. Barańska, Muzeum w sieci znaczeń. Zarządzanie z perspektywy nauk humanistycznych, Kraków 2013.

2) P. Majewski, Muzea wobec pandemii. Refleksje o zarządzaniu kulturą i jej dziedzictwem, w: Synthesis viginti annorum. Bielańskie Studia Humanistyczne, Warszawa 2023.

3) M. Murzyn-Kupisz, Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie muzeów, w: Statystyka muzeów 2018. Raport, Warszawa 2019.

4) D. Wodnicka, Zarządzanie muzeami, w: Statystyka muzeów 2017. Raport, Warszawa 2018.

5) Zarządzanie w kulturze. Teoria i praktyka, red. A. Konior, A. Pluszczyńska, Ł. Gaweł, Warszawa 2020.

6) J. Grzonkowska, P. Kwiatkowski, B. Nessel-Łukasik, Publiczność (w) muzeum. Badania publiczności muzeów w Polsce 2017-2021, red. nauk. P. Majewski, Warszawa 2022.

Literatura uzupełniająca:

1) International leadership and management. Emerging, contemporary, and unorthodox perspectives, red. A. Szpaderski oraz P. M. A. Cywiński, W. Karczewski, Ch. P. Neck, K. B. Wojtkiewicz, Warsaw 2022.

2) P. Majewski, Muzealna twarz Klio (wybór tekstów z lat 1999-2019), Warszawa 2020.

3) P. Majewski, Projekty rozwiązań legislacyjnych – ustawa o muzeach (raport z prac Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, kwiecień 2017 r.), w: Miejsca – nie miejsca? Muzea wobec zmian społecznych, red. W. Borkowski, Warszawa 2021.

4) G. Matt, Muzeum jako przedsiębiorstwo. Łatwo i przystępnie o zarządzaniu instytucją kultury, oprac. H. Wróblewska, Warszawa 2006.

5) Wokół zarządzania kulturą. Rezultaty badania ankietowego, oprac. P. Dziurski, K. Pawlicka, A. Wróblewska, „Załącznik Kulturoznawczy”, 2017, nr 4.

6) M. Treter, Muzea współczesne. Studium muzeologiczne. Początki, rodzaje, istota i organizacja muzeów. Publiczne zbiory muzealne w Polsce i przyszły ich rozwój, Warszawa [1917] 2019.

7) Strategie zarządzania instytucjami i projektami kulturalnymi, red. K. Pawlicka, A. Wróblewska, Warszawa 2019.

8) Strategie zarządzania instytucjami i projektami kulturalnymi, cz. 2, red. nauk. K. Pawlicka, A. Wróblewska, P. Majewski, Warszawa 2023.

9) P. A. Szymański, M. K. Szpakowski, Zarządzanie w pedagogice, kulturze i sztuce, Lublin 2023.

Zakres tematów:

1) Zarządzanie muzeami w państwowym systemie zarządzania dziedzictwem kulturowym:

a) ustawy: o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o muzeach;

b) kompetencje ministra właściwego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

2) Zarządzanie muzeum jako proces:

a) planowanie (w tym: tworzenie strategii);

b) organizacja (w tym: finansowanie działalności – dotacje organizatorów, rządowe programy wieloletnie, Fundusz Promocji Kultury, granty, fundusze europejskie i norweskie);

c) kierowanie (z uwzględnieniem form nadzoru nad działalnością muzeum);

d) kontrola (z uwzględnieniem: audytu, parametryzacji).

3) Zarządzanie muzeum w kontekście otoczenia społeczno-gospodarczego.

4) Zarządzanie muzeum a wizerunek publiczny instytucji.

5) Zarządzanie kryzysowe.

6) Zarządzanie a specyfika działalności kulturalnej (na przykładzie muzeum).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala 107
Piotr Majewski 5/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)