Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury greckiej - okres cesarstwa WH-FK-I-2-HisLitGr-L
Wykład (WYK) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podręczniki:

Literatura Grecji starożytnej, red. H. Podbielski, t. 2. Lublin 2005.

K. Korus, Grecka proza poklasyczna, Kraków 2003

Teksty źródłowe:

Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, prolog + dowolna księga

Dion Chryzostom, Czwarta mowa o królestwie, Mowa 18: O ćwiczeniu się w wymowie

Filostrat, Żywot Apolloniosa z Tyany (fragm.)

Józef Flawiusz, Wojna żydowska, ks. 6; ks. 7, rozdz. 8-9

Lukian, Dialogi (Sen, Licytacja żywotów filozoficznych)

Marek Aureliusz, Rozmyślania

Pauzaniasz, Wędrówki po Helladzie, ks. 1

Plutarch, O odwlekaniu kary przez bogów,

Porfiriusz, Grota nimf, Żywot Pitagorasa

Zakres tematów:

Realizowane na wykładzie:

1 - 2 Wprowadzenie: omówienie celu zajęć, metod, literatury przedmiotu, warunków zaliczenia. Charakterystyka literatury greckiej okresu cesarstwa.

3 - 4 Józef Flawiusz i jego dzieła. Historiografia grecka okresu cesarstwa.

5 - 6. Twórczość Plutarcha z Cheronei.

7- 8 Druga sofistyka: Dion Chryzostom, Maksym z Tyru, Lukian.

9-10 Nauka, geografia, astronomia, periegeza: Pauzaniasz, Klaudiusz Ptolemeusz, Galen.

11 - 12 Literatura późnej starożytności: Julian Apostata, Temistiusz, Libaniusz.

13-14 Przegląd greckiej literatury wczesnochrześcijańskiej.

15 Synteza literatury greckiej okresu cesarstwa z uwzględnieniem genologii

8. Wprowadzenie do literatury greckiej z okresu cesarstwa bizantyńskiego.

Realizowane metodą tutoringu:

1. Druga sofistyka cd.: Atenajos, Elian, Artemidor, Filostrat.

2. Piśmiennictwo filozoficzne okresu cesarstwa. Szkoły: średni platonizm, sceptycyzm, stoicyzm (Muzoniusz Rufus, Epiktet, Marek Aureliusz), neoplatonizm (Plotyn, Porfiriusz, Jamblich, Proklos).

3. Romans grecki.

4. Poezja w okresie cesarstwa.

5. Doksografia: Arejos, Diogenes Laertios.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala 107
Beata Gaj 6/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)