Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka łacińskiego WH-FK-I-3-PrakNauL-L
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3anB3wQGeob6Id0QBK3qsNY4Daortatlgw6D-YUduz38A1%40thread.tacv2/conversations?groupId=c947f37e-5445-4d4c-a3d9-2bd8074be26e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3anB3wQGeob6Id0QBK3qsNY4Daortatlgw6D-YUduz38A1%40thread.tacv2/conversations?groupId=c947f37e-5445-4d4c-a3d9-2bd8074be26e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

kod:
6auxm8x
Literatura:

Wydania krytyczne omawianych tekstów łacińskich (np. Eneida Wergiliusza, Przemiany Owidiusza i Gawędy Horacego)

Słowniki łacińsko-polskie (np. red. J. Korpanty; red. M. Plezia)

Zakres tematów:

Przekładanie i objaśnianie (gramatyczne, stylistyczne, kulturowe, historyczne) oryginalnych tekstów (z aparatem krytycznym) z języka łacińskiego na język polski - teksty: Eneida Wergiliusza, Przemiany Owidiusza i Gawędy Horacego - po ok. 10 godzin dydaktycznych na każdy tekst

Metody dydaktyczne:

FK1_W07 praca indywidualna i praca w grupie z tekstem samodzielna i pod kierunkiem prowadzącego zajęcia, praca pisemna

FK1_U07 praca pisemna

FK1_K02vpraca indywidualna i praca w grupie z tekstem samodzielna i pod kierunkiem prowadzącego zajęcia, praca pisemna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 326
Dominika Budzanowska-Weglenda 7/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Łącznik
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)