Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura języka WH-FP-I-1-KultJezykL
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2018 (lub wydanie I: 2005).

H. Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2019 (lub wydanie I: 2005).

T. Karpowicz, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2018 (lub wydanie I: 2009).

Literatura uzupełniająca:

Ćwiczenia ze stylistyki, red. nauk. D. Zdunkiewicz_Jedynak, Warszawa 2012.

L. Drabik, Słownik ortograficzny PWN z wymową, Warszawa 2016.

L. Drabik, E. Sobol, Słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa 2021 (lub wydania wcześniejsze).

Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego, Warszawa 2003.

M. Kita, E. Polański, Słownik paronimów, czyli wyrazów mylonych, Warszawa 2004..

A. Markowski, Wykłady z leksykologii, Warszawa 2012.

Nowe formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, praca zbiorowa pod red. K. Kłosińskiej, Warszawa 2014.

Nowe spojrzenie na kryteria poprawności językowej, pod red. nauk. A. Markowskiego, Warszawa 2012.

Problemy polskiej normy językowej i kodyfikacji, pod red. D. Zdunkiewicz-Jedynak i J. Liberka, Warszawa 2019.

Słownik nazw miejscowości i mieszkańców, pod red. M. Łazińskiego, Warszawa 2007.

Wielki słownik ortograficzny PWN z zadami pisowni i interpunkcji, pod red. E. Polańskiego, Warszawa 2021 (lub wydania wcześniejsze).

Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, pod red. A. Markowskiego, Warszawa 2018 (lub wydania wcześniejsze).

D. Zdunkiewicz-Jedynak, Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008.

Zakres tematów:

1. Podstawowe pojęcia kultury języka (język, uzus, norma, dwupoziomowość normy, innowacja językowa, błąd językowy), kryteria oceny innowacji językowych, typologia błędów językowych, postawy wobec języka, tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny.

2. Podstawowe źródła i poradniki normatywne - przegląd, podstawy polityki językowej.

3. Wybrane problemy poprawności fonetycznej.

4. Wybrane problemy poprawności fleksyjnej, cz. I (odmiana imion i nazwisk rodzimych i obcych), a także związane z nimi zagadnienia słowotwórcze (tworzenie żeńskich form nazwisk) i ortograficzne.

5. Wybrane problemy poprawności fleksyjnej, cz. II (odmiana polskich i obcych nazw miejscowych), a także związane z nimi zagadnienia słowotwórcze (tworzenie przymiotników od nazw miejscowych oraz nazw mieszkańców).

6. Wybrane problemy poprawności fleksyjnej, cz. III (odmiana wyrazów pospolitych: rzeczowników, czasowników, przymiotników, zaimków).

7. Fleksja i składnia liczebników.

8. Wybrane problemy poprawności składniowej, cz. I (związek zgody).

9. Wybrane problemy poprawności składniowej, cz. II (związek rządu).

10. Wybrane problemy poprawności składniowej, cz. III (szyk wyrazów w zdaniu).

11. Wybrane problemy poprawności składniowej, cz. IV (imiesłowowy równoważnik zdania).

12. Wybrane problemy poprawności składniowej, cz. V (wyrazy funkcyjne, struktura zdania złożonego).

13. Wybrane problemy poprawności ortograficznej.

14. Wybrane problemy poprawności interpunkcyjnej.

15. Wstęp do zagadnień poprawności leksykalnej, podstawy leksykologii

16. Zagadnienia poprawnościowe związane ze znaczeniem wyrazów. Dobór paradygmatyczny i syntagmatyczny wyrazów, typowe błędy leksykalne

17. Poprawność frazeologiczna.

18. Moda w języku, szablon językowy, nowomowa.

19. Metafory w tekstach użytkowych.

20. Poprawność stylistyczna, wprowadzenie do stylistyki.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 215
Tomasz Korpysz 23/23 szczegóły
2 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 210
Agnieszka Świątek 18/21 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)