Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poprawność językowa w praktyce WH-FP-M-I-2-PopJez
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Ćwiczenia ze stylistyki, red. nauk. D. Zdunkiewicz_Jedynak, Warszawa 2012.

J. Dziagacz, Profesjolekt dziennikarski, [tekst dostępny na stronie: https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Olostiak2/subor/33.pdf].

J. Janus, Socjolekt dziennikarzy telewizyjnych, w: Rozprawy Komisji Językowej, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, nr 35, Wrocław 2008.

B. Jarosz, Język zawodowy polskich dziennikarzy jako problem badawczy, w: „Język Polski”, T. 100, Wyd. 1, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Kraków 2020.

A. Kaczmarek, 2014, Anglicyzmy w artykułach dziennikarzy modowych a kryteria poprawności językowej, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, nr 28, s.49-58).

M. Kita, E. Polański, Słownik paronimów, czyli wyrazów mylonych, Warszawa 2004.

A. Markowski, R. Pawelec, 2001, Wielki słownik wyrazów obcych i trudnych, Warszawa).

A. Naruszewicz-Duchlińska, 2016, „W naszym timie…” – kilka uwag o socjolekcie korporacyjnym, „LingVaria” nr 2, s.97-106.

Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji, t. 1, red. A. Naruszewicz-Duchlińska, M. Rutkowski, Olsztyn 2006 ,

Nowe zjawiska w języku tekście i komunikacji, t. 2, red. M. Rutkowski, K. Zawilska, Olsztyn 2008.

Nowe zjawiska w języku tekście i komunikacji, t. 3: Kontekst a komunikacja, pod red. I. Matusiak-Kempy i S. Przybyszewskiego, Olsztyn 2011.

Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji t. 5: Frazeologizmy, red. nauk. I. Kosek, R. Makarewicz, K. Zawilska, Olsztyn 2015.

Problemy polskiej normy językowej i kodyfikacji, pod red. D. Zdunkiewicz-Jedynak i J. Liberka, Warszawa 2019.

E. Sękowska, 2012, Neologizmy słowotwórcze we współczesnej polszczyźnie (wybrane tendencje), „Eslavística Complutense” nr 12, s. 97-103).

M. Szczepaniak, 2020, Język internetu a język pisany, mówiony, zapisany [w:] Język a media. Perspektywy i zagrożenia języka we współczesnych mediach).

E. Wolańska, A. Wolański, M. Zaśko-Zielińska, A. Majewska-Tworek, T. Piekot, Jak pisać i redagować? Poradnik redaktora. Wzory tekstów użytkowych, Warszawa 2009.

M. Zabawa, 2018, Pokój, bestseller, galeria, klinika – nowe neosemantyzmy w polszczyźnie, „Poradnik językowy”, nr 2, s. 104-115).

Zakres tematów:

1. Wybrane zagadnienia poprawności fleksyjnej, składniowej i leksykalnej – powtórzenie

2. Język dziennikarski – socjolekt czy profesjolekt?

3. Nowe zjawiska w języku dziennikarskim.

4. Wyrazy rzadkie i trudne w tekstach dziennikarskich, paronimia

5. Zapożyczenia w tekstach dziennikarskich

6. Neosemantyzmy w tekstach dziennikarskich

7. Neologizmy w tekstach dziennikarskich

8. Frazeologia w tekstach dziennikarskich

9. Tytuł tekstu dziennikarskiego z perspektywy (nie tylko) normatywnej

10. Ćwiczenia z korekty i redakcji

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: ćwiczeniowa i problemowa, z elementami wykładu, dyskusji, "burzy mózgów".

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi piątek (parzyste), 9:45 - 11:15, sala 409
co drugi piątek (parzyste), 8:00 - 9:30, sala 409
Tomasz Korpysz 11/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)