Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka historyczna języka polskiego WH-FPZ-I-3-GrHisJePo
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

W. Kuraszkiewicz, Gramatyka historyczna języka polskiego. Podstawowe wiadomości z wyborem tekstów staropolskich do ćwiczeń, wyd.2, Warszawa 1972.

J. Strutyński, Elementy gramatyki historycznej języka polskiego Kraków 1982(lub wyd. nast.).

K. Długosz - Kurczabowa, S. Dubisz, Gramatyka historyczna języka polskiego. Podręcznik dla studentów polonistyki, Warszawa 1998.

Gramatyka historyczna języka polskiego. Materiały do ćwiczeń, wybór H. Karaś, Warszawa 1994.

Słowniki etymologiczne:

A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 1957 (lub wyd. nast.)

F. Sławski, Słownik etymologiczny języka polskiego, t. I – V, Kraków 1952 – 1982.

K. Długosz-Kurczabowa, Nowy słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 2003.

W. Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 2005.

Zakres tematów:

I. Deklinacje: mechanizm i chronologia przekształceń deklinacji tematowej w deklinację rodzajową. Kategoria rodzaju, liczby i przypadka. (Kuraszkiewicz 102-128). Odmiana rzeczowników: deklinacja męska i nijaka. Ćwiczenia na tekstach staropolskich

II. Deklinacja żeńska (Długosz-Kurczabowa, Dubisz 2001: 201-226). Odmiana rzeczowników. Różne zjawiska związane z rozwojem deklinacji: tendencja do uproszczeń i komplikacji odmiany. Ćwiczenia na tekstach staropolskich.

III. Historia i odmiana zaimków (Kuraszkiewicz 128-134). Ćwiczenia na tekstach staropolskich (Długosz-Kurczabowa, Dubisz 2001:227-238).

IV. Przymiotnik: powstanie złożonej odmiany, stosunek form prostych do złożonych (Moszyński 1984: 229-237). Ćwiczenia na tekstach staropolskich. (Kuraszkiewicz 134-137).

V. Liczebniki. (Kuraszkiewicz 137-141). Repetytorium z fleksji imiennej. (Strutyński 2000: 130-133). Ćwiczenia na tekstach staropolskich.

VI. Wprowadzenie do fleksji werbalnej: kategorie, tematy i koniugacje czasownika. Formy powstałe od tematu czasu teraźniejszego. (Kuraszkiewicz 142-148; Strutyński 2000: 134-149). Ćwiczenia na tekstach staropolskich.

VII. Formy czasownika powstałe od tematu czasu przeszłego. (Kuraszkiewicz 149-165; Długosz-Kurczabowa, Dubisz 2001: 303-320). Ćwiczenia na tekstach staropolskich. Repetytorium z fleksji imiennej i werbalnej.

VIII. Kolokwium.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 13:30 - 15:00, sala 323
Anna Dąbrowska-Kamińska 20/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Łącznik
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)