Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia filozofii WH-KU-I-1-HistFilo-C
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

1/ Platon, Uczta

2/ Arystoteles, Metafizyka, ks. XII.

3/ Lukrecjusz, O naturze rzeczy, ks. V

4/ Augustyn, Wyznania, ks. X-XIII.

5/ Pico della Mirandola, O godności człowieka

6/ Machiavelli, Książę

7/ Kartezjusz, Rozprawa o metodzie, cz. I-IV.

8/ Kant, Co to jest Oświnienie?

9/ Hegel „Wstęp” do „Wykładów z filozofii dziejów”, (tłum. J. Grabowski A. Landman, Warszawa 1958, s. 3-119).

10/ Marks, Tezy o Feuerbachu.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1/ Filozofia starożytna

G. Colli, Narodziny filozofii, tłum. S. Kasprzysiak, Warszawa-Kraków 1991.

J.P. Vernant, Źródła myśli greckiej, tłum. J. Szacki, Warszawa 1969.

Kirk, Raven, Schofield, Filozofia przedsokratejska, J. Lang, Warszawa 1999.

P. Hadot, Czym jest filozofia starożytna, tłum. P. Domański, Warszawa 2000.

G. Reale, Historia filozofii starożytnej, tłum. E. I.Zieliński, Lublin 1993 – 2002.

2/ Filozofia i chrześcijaństwo

H. Jonas, Religia gnozy, tłum. M. Klimowicz, Kraków 1994.

W. Jaeger, Wczesne chrześcijaństwo i grecka paideia, tłum. K. Bielawski, Bydgoszcz 1997..

A.H. Amstrong, R.A.Marcus, Wiara chrześcijańska a filozofia grecka, H. Bednarek, Warszawa 1994.

3/ Filozofia średniowieczna

E. Gilson, Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, tłum. S. Zalewski, Warszawa 1987.

Ph. Bohner, E. Gilson, Historia filozofii chrześcijańskiej, tłum. S. Stomma, Warszawa 1962.

F. van Steenberghen, Filozofia XIII wieku, tłum. E.I. Zieliński, Lublin 2005.

4/ Filozofia nowożytna i współczesna

R.H. Popkin (red.) Historia filozofii zachodniej, Poznań 2003.

K. Löwith, Od Hegla do Nietzschego. Rewolucyjny przełom w myśli XIX wieku, tłum. S. Gromadzki, Warszawa 2001.

O. Höffe, Mała historia filozofii, tłum. J. Sidorek, Warszawa 2004.

Zakres tematów:

Na ćwiczeniach omówione zostaną m.in.

1/ Platona koncepcja miłości

2/ Arystotelesa koncepcja substancji i Pierwszego Poruszyciela.

3/ Atomizm Epikura

4/ System emanacyjny neoplatonizmu

5/ Spotkanie filozofii greckiej z chrześcijaństwem.

6/ Św. Augustyna modyfikacja systemu neoplatońskiego: nowa koncepcja czasu i wieczności.

7/ Pico della Mirandoli koncepcja godności człowieka.

8/ Kartezjusz – nowy początek w filozofii (wątpienie metodyczne, cogito, ontologiczny dowód na istnienie Boga).

9/ Kanta definicja oświecenia jako procesu dochodzenia do autonomii.

10/ Heglowska filozofia dziejów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 214
Robert Pawlik 30/30 szczegóły
2 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala 214
Robert Pawlik 31/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)