Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia kultury od średniowiecza do oświecenia WH-KU-I-1-HistKult-C
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: kod: 8tvf5t3
Literatura:

Kitowicz Jędrzej, Opis obyczajów i zwyczajów za panowania Augusta III, Wstęp M. Dernałowicz, Warszawa 1985.

Kwiatki św. Franciszka z Asyżu, tłum. Leopold Staff, IW Pax, Warszawa 1994 (s. 19: Franciszek z Asyżu, Pieśń Słoneczna).

Skarga Piotr, Żywoty świętych (różne wydania).

Tomasz z Celano, Życiorys pierwszy świętego Franciszka z Asyżu, w: Źródła franciszkańskie, red. Roland Prejs, Zdzisław Kijas, Kraków 2005.

Literatura uzupełniająca podana jest osobno przy każdym z omawianych tematów w wykazie, który studenci otrzymają na początku zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

1. przygotowanie przynajmniej 2 referatów przez każdego studenta

2. uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze)

3. praca i aktywność na zajęciach, udział w dyskusjach

4. uzyskanie co najmniej dostatecznej ze średniej ocen cząstkowych uzyskiwanych w czasie całego semestru (referaty, aktywność)

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie (cele ćwiczeń, metodologia, warunki zaliczenia). Rozmowa nt sławnych dzieł artystów od średniowiecza do oświecenia w muzeach polskich i innych. Program przygotowywania relacji na kolejne zajęcia z wizyty w muzeach.

2. Franciszek z Asyżu i kultura średniowieczna (Pieśń słoneczna; kazanie do ptaszków; Wigilia w Greccio – pierwszy żłóbek, spotkanie z sułtanem).

3. Obrzędy świąteczne w Polsce na podstawie pamiętnika w XVIII wieku: Jędrzej Kitowicz, Opis obyczajów i zwyczajów za panowania Augusta III.

4. Żywoty świętych i kultura danej epoki (Złota legenda Jakuba de Voragine, Żywoty świętych Piotra Skargi....)

5. Hymny Polski na tle epok (Bogurodzica; Gaude Mater Polonia; Święta miłości kochanej Ojczyzny Krasickiego; Jeszcze Polska nie zginęła; Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki…) i innych krajów (Francji, Wielkiej Brytanii, USA, itd.)

6....

Metody dydaktyczne:

Metoda konwersatoryjna, metoda sytuacyjna, burza mózgów.

KU1_W04 –1- realizowany metodą konwersatoryjną; prezentacja ustna.

KU1_W04 –2- realizowany metodą sytuacyjną; prezentacja ustna, udział w dyskusji.

KU1_U05 –1 - realizowany metodą sytuacyjną; prezentacja ustna, udział w dyskusji.

KU1_U05 –2 –realizowany metodą sytuacyjną; prezentacja ustna, udział w dyskusji.

KU1_K02 – realizowany metodą sytuacyjną; prezentacja ustna, udział w dyskusji, burza mózgów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 323
Józef Naumowicz 32/32 szczegóły
2 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 323
Józef Naumowicz 31/32 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Łącznik
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)