Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poetyka nowych mediów WH-KU-I-2-PoeNowMe
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

1. Wprowadzenie (media, zwrot medialny)

1.1. Tekst tylko dla prowadzącego tytułem wprowadzenia w zagadnienia medium – J. P. Hudzik, Medium i medialność, w tegoż: Wykłady z filozofii mediów, Warszawa 2017.

2. Zapis cyfrowy

2.1. sygnał analogowy – https://pl.wikipedia.org/wiki/Sygna%C5%82_analogowy

2.2. sygnał cyfrowy – https://pl.wikipedia.org/wiki/Sygna%C5%82_cyfrowy

2.3. http://www.lomilowka.pl/upload/file/informatyka2/1_zapis_dzwieku.pdf

3. Środowisko cyfrowe. Podstawowe pojęcia

3.1. L. Manovich, Podstawowe pojęcia nowych mediów (Reprezentacja numeryczna, Modularność, Automatyzacja, Wariacyjność, Transkodowanie), w tegoż: Język nowych mediów, Warszawa 2006.

4. Jak badać nowe media? Semiotyka?

4.1. E. Szczęsna, Poetyka w świecie domen cyfrowych, w tejże: Poetyka mediów, Warszawa 2007.

4.2. E. Szczęsna, Specyfika znaku cyfrowego, w tejże: Cyfrowa semiopoetyka, Warszawa 2018.

5. Test nr 1. Hardware, software, wetwar

5.1. M. Curyło, Twarde, miękkie, mokre: ważąc kulturę nowych mediów, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/5035

5.2. L. Manovich, Podstawowe pojęcia nowych mediów, Operacje, w tegoż: Język nowych mediów, Warszawa 2006.

6. Hardware, software, wetwar cdn.

7. Software – GUI

7.1. P. Celiński, Interfejsy mediów cyfrowych – dalsza emancypacja obrazów czy szansa na ich zdetronizowanie, w: „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”. Sectio K, Politologia, Lublin 2006, Vol. 13. http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=5844&from=publication

7.2. P. Sitarski, Pokusy interfejsu, w: Wiek ekranów. Przestrzenie kultury widzenia, Kraków 2002.

8. Tekst – hipertekst

8.1. J. Dovey, Uwagi na temat hipertekstowej teorii narracji, w: Ekrany piśmienności. O przyjemności tekstu w epoce nowych mediów, Warszawa 2008.

7. Znak językowy, obrazowy i dźwiękowy oraz znak-narzędzie

7.1.M. Pisarki, Semiotyka hiperłącza, w: Przekaz digitalny. Z zagadnień semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej, red. E. Szczęsna, Kraków 2015.

10. Test nr 2. Propozycja hipertekstowa. Analiza na wybranym przykładzie

11. Do wyboru

11.1. Konwergencja mediów

11.1.1. H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa 2007 (fragmenty).

11.2. Środowisko cyfrowe jako narzędzie i medium. Procesy cyfrowe – mediacja, remediacja, hipermediacja, transmediacja

11.2.1. J. D. Bolter, Przestrzeń pisma. Komputery, hipertekst i remediacja druku, przeł. A. Małecka i M. Tabaczyński, Kraków: Korporacja–Bydgoszcz 2014 (fragmenty).

11.2.2. M. Sandbothe, Transwersalne światy medialne. Filozoficzne rozważania o Internecie, przeł. K. Krzemieniowa, w: Widzieć, myśleć, być. Technologie mediów, red. Andrzej Gwóźdź, Kraków 2001.

12. Powtórzenie

13. Test końcowy

14. AI w edukacji - nadzieje i zagrożenia?

14.1. https://www.elementsofai.pl/

15. Uwarunkowania graficzne znaku cyfrowego

15.1. A. Smaga, Graficzne ukształtowanie formistycznego wiersza i jego cyfrowej recepcji, w: Między słowem a obrazem. Rzecz o Tytusie Czyżewskim, red. D. Wasilewska, Kraków 2017.

15.2. A. Smaga, Komparatystyka mediów. Graficzna edycja pisma i obrazu w środowisku cyfrowym – wprowadzenie, „Rocznik Komparatystyczny – Comparative Yearbook” 2016, nr 7.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie (media, zwrot medialny)

2. Zapis cyfrowy

3. Środowisko cyfrowe. Podstawowe pojęcia

4. Jak badać nowe media? Semiotyka?

5. Test nr 1. Hardware, software, wetwar

6. Hardware, software, wetwar cdn.

7. Software – GUI

8. Tekst – hipertekst

9. Znak językowy, obrazowy i dźwiękowy oraz znak-narzędzie

10. Test nr 2. Propozycja hipertekstowa. Analiza na wybranym przykładzie

11. Do wyboru: konwergencja mediów, procesy cyfrowe – mediacja, remediacja, hipermediacja, transmediacja

12. Powtórzenie

13. Test końcowy

14. AI w edukacji - nadzieje i zagrożenia?”

15. Uwarunkowania graficzne znaku cyfrowego

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 329
Agnieszka Smaga 15/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Łącznik
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)