Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tradycja antyczna WH-KUZ-I-1-TraAnt
Wykład (WYK) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aW1ewF_OodtTwEoqudOv8wzF-8SOuzNRFUnme1G56VSM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=2c690ec4-24dc-49d6-af85-25bdc45fbd16&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aW1ewF_OodtTwEoqudOv8wzF-8SOuzNRFUnme1G56VSM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=2c690ec4-24dc-49d6-af85-25bdc45fbd16&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

kod zespołu:
l7tuftu
Literatura:

Dzieła literackie autorów starożytnych, wykorzystywane na zajęciach, m.in.:

Homer, Iliada, Wrocław 1972 (lub inne) Homer, Odyseja, Wrocław 1975 (lub inne)

Hezjod, Teogonia, Prace i dnie, Tarcza, (J. Łanowski) Warszawa 1999

Ezop, Bajki Ezopowe, Wrocław 1961

Liryka starożytnej Grecji, Wrocław 1984 (lub wydania późniejsze)/Antologia liryki greckiej (W. Steffen), Wrocław 1955/Antologia Palatyńska, Warszawa 1984

Ajschylos, Tragedie, (S. Srebrny) Warszawa 1954 (lub późniejsze)

Arystofanes, Komedie, (S. Srebrny), Warszawa 1975/Arystofanes, Wybór komedii (S. Srebrny), Warszawa 1955/Arystofanes, Komedie (J. Ławińska-Tyszkowska), Warszawa 1970

A.Sandauer, Dramaty greckie, Warszawa 1977

Sofokles, Tragedie, (Morawski) Warszawa 1969 (lub późniejsze)

Eurypides, Tragedie, (J. Łanowski) Warszawa 1967, 1972, 1980 –

Platon, Dialogi (Wł. Witwicki), Warszawa 1958

Diogenes Laertios, Żywoty... (wydanie dowolne)

Seneka, Dialogi (wyd. dowolne)

Seneka, Listy moralne do Lucyliusza (wyd. dowolne)

Herodot, Dzieje (wyd. dowolne)

Tukidydes, Wojna Peloponeska, Warszawa 1985

Cezar, Wojna galijska (wyd. dowolne)

Literatura dodatkowa (do wyboru), m.in.:

R. Chodkowski, Ajschylos i jego tragedie, Lublin 1994

J. Griffin, Homer, przeł. R. Sucharski, Warszawa 1999.

W. Jaeger, Paidea (t. I i II), Warszawa 1962-64

W. Jaeger, Wczesne chrześcijaństwo i grecka paidea, Bydgoszcz 2002

M. Kocur, Teatr antycznej Grecji, Wrocław 2002

H.D.F. Kitto, Tragedia grecka, Bydgoszcz 1997

A. Krokiewicz, Studia orfickie. Moralność Homera i etyka Hezjoda, Warszawa 2000

Z. Kubiak, Literatura Greków i Rzymian, Warszawa 1999

Z. Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa 1998

K. Kumaniecki, Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1977 (lub inne)

K. Kumaniecki, J. Mańkowski, Homer, Warszawa 1974.

A. Lesky, Tragedia grecka, Kraków 2006.

J. Łanowski, Literatura Grecji starożytnej w zarysie, Warszawa 1987

E. Mireaux, Życie codzienne w Grecji w epoce Homera, Warszawa 1962

J. Parandowski, Mitologia, Warszawa 1982 (lub inne)

Podbielski H. (red.), Literatura Grecji starożytnej, Lublin 2005

J. de Romilly, Tragedia grecka, Warszawa 1994

T. Sinko, Literatura grecka (t. I i II), Warszawa 1959

S. Srebrny, Teatr grecki i polski, Warszawa 1984

W. Steffen, T. Batóg, Ajschylos. Twórca tragedii greckiej, Warszawa - Poznań 2000

A. Świderkówna, Hellenika, Wizerunek epoki od Aleksandra do Augusta, Warszawa 1978

A. Świderkówna, Bogowie zeszli z Olimpu, Warszawa 1999

T. Zieliński, Historia kultury antycznej, Warszawa 1922.

T. Zieliński, Literatura starożytnej Grecji epoki powszechnej. Zarys ogólny, Warszawa- Kraków 1931.

Zakres tematów:

Kultura minojska i mykeńska, pismo linearne A i B, alfabet grecki (inskrypcje), koine - 1 h; Grecja i Rzym – uwarunkowania geograficzne, różnice wobec monarchii wschodnich; z historii literatury: chronologia, epoki literackie (rozwój gatunków, reprezentatywni autorzy) - 1 h; epika Homera oraz Hezjod i jego Prace i dnie - 2 h; religia starożytnej Grecji (mity, kosmogonia Hezjoda) - 1 h; polis i demokracja ateńska - retoryka starożytna - 1 h; historiografia starożytna i jej główni przedstawiciele (Herodot, Tukidydes, Ksenofont) - 1 h; muzyka i liryka starożytnej Grecji - 1 h; bajka starożytna (i jej kontynuatorzy – zwłaszcza w literaturze polskiej) - 1 h; teatr i dramat antyczny (tragedia: Ajschylos, Sofokles, Eurypides, Seneka, komedia: Arystofanes, Plaut,Terencjusz) - 2 h; cechy epoki hellenistycznej - 1 h; stoicyzm i epikureizm - 1 h; poezja rzymska (Katullus, Wergiliusz, Horacy, Owidiusz i inni wybrani poeci) oraz nawiązania do antyku w kulturze późniejszych epok - 2 h.

Metody dydaktyczne:

wykład, prezentacja, analiza tekstu, elementy dyskusji

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala 410
Dominika Budzanowska-Weglenda 17/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)