Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poetyka nowych mediów WH-KUZ-I-2-PoeNoMed
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Wprowadzenie (media, zwrot medialny)

1.1. Tekst tylko dla prowadzącego tytułem wprowadzenia w zagadnienia medium – J. P. Hudzik, Medium i medialność, w tegoż: Wykłady z filozofii mediów, Warszawa 2017.

2. Zapis cyfrowy

2.1. sygnał analogowy – https://pl.wikipedia.org/wiki/Sygna%C5%82_analogowy

2.2. sygnał cyfrowy – https://pl.wikipedia.org/wiki/Sygna%C5%82_cyfrowy

2.3. http://www.lomilowka.pl/upload/file/informatyka2/1_zapis_dzwieku.pdf

3. Środowisko cyfrowe. Podstawowe pojęcia

3.1. L. Manovich, Podstawowe pojęcia nowych mediów (Reprezentacja numeryczna, Modularność, Automatyzacja, Wariacyjność, Transkodowanie), w tegoż: Język nowych mediów, Warszawa 2006.

4. Jak badać nowe media? Semiotyka?

4.1. E. Szczęsna, Poetyka w świecie domen cyfrowych, w tejże: Poetyka mediów, Warszawa 2007.

4.2. E. Szczęsna, Specyfika znaku cyfrowego, w tejże: Cyfrowa semiopoetyka, Warszawa 2018.

5. Test nr 1. Hardware, software, wetwar

5.1. M. Curyło, Twarde, miękkie, mokre: ważąc kulturę nowych mediów, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/5035

5.2. L. Manovich, Podstawowe pojęcia nowych mediów, Operacje, w tegoż: Język nowych mediów, Warszawa 2006.

6. Software – GUI

6.1. P. Celiński, Interfejsy mediów cyfrowych – dalsza emancypacja obrazów czy szansa na ich zdetronizowanie, w: „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”. Sectio K, Politologia, Lublin 2006, Vol. 13. http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=5844&from=publication

6.2. P. Sitarski, Pokusy interfejsu, w: Wiek ekranów. Przestrzenie kultury widzenia, Kraków 2002.

7. Test końcowy. Konwergencja mediów

7.1. H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa 2007 (fragmenty).

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie (media, zwrot medialny)

2. Zapis cyfrowy

3. Środowisko cyfrowe. Podstawowe pojęcia

4. Jak badać nowe media? Semiotyka?

5. Test nr 1. Hardware, software, wetwar

6. Software – GUI

7. Test końcowy. Konwergencja mediów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala 410A
Agnieszka Smaga 10/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)