Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wielkie kultury świata WH-KUZ-I-3-WiKulSw
Wykład (WYK) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: Zajęcia w sali
Literatura:

Podawana na bieżąco

Efekty uczenia się:

W_1 z jednej strony rozumie śródziemnomorskie pochodzenie europejskich kultur, z drugiej zaczyna rozumieć, że POZA EUROPĄ istnieją takie kultury, które nigdy nie potrzebowały Europy, więcej, dla których zderzenie z nią oznaczało zagrożenia lub wręcz zagładę. Potrafi je nazwać i pokrótce opisać.

W_2 rozumie, że kultura to nie tylko wielka sztuka, wielka filozofia, wielka polityka, wielka religia, ale także mała CODZIENNOŚĆ niepiśmiennych, a obraz epok bez ich uwzględnienia będzie fałśzywy.

U_ 1 rozumie, że HIERARCHIE kultur tworzą zwycięscy i, że to oni piszą historię nazywając własne kultury wielkimi. Potrafi to uzasadnić

U_2 NAUKI O KULTURZE rozumie jako te, które - nawet wtedy, gdy patrzą w daleką przeszłość, patrzą z mikroperspektyw. Potrafi zastosować metody kulturoznawcze w interpretacjach historycznych, przynajmniej wie, że powinien potrafić.

K_1 rozumie DWUZNACZNOŚĆ europejskich kultur: ich osiągnięcia, ale i cenę, jaką za nie płacili poddani, niewolni, niewierni, a to stanowi decydujący krok w kształtowaniu jego kompetencji międzykulturowych

K_2 rozumie, że powinnością humanisty, gdy mowa o innych częściach świata, jest oddać głos NIEEUROPEJCZYKOM zamiast przemawiać za nich, choćby z empatią. Nie rozumie tylko, jak mają przemówić ci, których przedstawicie „wielkich kultur” wycieli w pień lub którym urządzili ludobójstwo pełzające. W tym przypadku wie, że nie wie.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy ustny

Zakres tematów:

1. Wielkie kultury? Claude Levi-Strauss przewraca się w grobie. Ale co z Bronisławem Malinowskim?

2. Welcome to British Museum

3. Zdobycie Jerycha

4. O metojkach, którzy pracowali, żeby Sokrates mógł filozofować, a Platon powiedzieć o poetach eidolon demiurgoi i wygnać ich - apopempein! - z idealnego państwa

5. O zmarnowanej przez Owidiusza szansie poznania barbarzyńców.

6. Torquemada i następcy

7. Biały Europejczyk cywilizuje Amerykę.

8. Wyprawy na Wschód. Tribute to Edward Wadie Said (1935-2003)

9. O rasizmie i klęsce oświecenia

10. O dobrodziejstwie pańszczyzny dla wielkiej kultury pańskiej

11. O majestacie Królestwa Belgów okazanym w Kongo. Próba lektury „Jądra ciemności”

12. Cywilizator Feliks Koneczny albo z dziejów ignorancji w Polsce

13. Dowody nadczłowieczeństwa. Prawnukowie Goethego na Majdanku.

14. Dostojewski wyrusza na wojnę Ukrainą, ale Czechow zostaje na miejscu

15. Ziemia poddana absolutnie. O triumfie homo sapiens

Metody dydaktyczne:

Wyklad tradycyjny face to face ze studentami

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala 210
Piotr Weiser 6/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)