Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tradycja antyczna WH-MU-I-1-TradAnt
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aZRe8Pokvv_854oTQ524todSNzDGsGz1GiQ2jLZ_sdlU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3199bee8-6f54-4dc9-82db-4fd5ab148d19&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

w przypadku takiej formy zajęć
Literatura:

wskazywana na bieżąco przez wykładowcę - ogrom tematów i lektur z zakresu antyku zostaje dobrany do indywidualnych potrzeb studenckich

Z polecanych : Antropologia antyku greckiego, dzieła Kumanieckiego i Winniczuk, opracowanie Firmicusa Maternusa - B. Gaj, Warszawa 2014

Efekty uczenia się:

jak w opisie głównym

Metody i kryteria oceniania:

prezentacja na zadany temat, test pisemny i udział w projekcie Doświadczyć chorei - średnia 3 ocen stanowi ocenę końcową

Zakres tematów:

Języki grecki i łaciński.

Narodziny muzeum w epoce aleksandryjskiej

Idee antyku: Paideia, choreia (projekt "Doświadczyc chorei") ,

etyka, retoryka, filozofia

Poszukiwania kulturowo-religijne starożytnych m.in firmicus Maternus - podstawy religioznawstwa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 13:15 - 14:45, sala 215
Jan Kurowicki 6/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)