Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnostyka edukacyjna dla nauczycieli wczesnej edukacji WNP-PPWZ-DENC
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 34
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Niemirko Bolesław, Diagnostyka edukacyjna, PWN, Warszawa 2009;

Skałbania Barbara, Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne, Impuls, Kraków2011;

Jarosz Ewa, Wysocka Ewa, Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania, Warszawa 2006;

Guziuk – Tkacz Marta, Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice, Warszawa 2011;

Wójtowicz – Szefler Małgorzata, Diagnozowanie rozwoju małego dziecka, cz.1, Warszawa 2018;

Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela (red. Wosik – Kawali Danuta, Zubrzycka – Maciąg Teresa), Impuls, Kraków 2011;

Elementy diagnostyki pedagogicznej (red. Lepalczyk Irena, Badura Jan);

Chojak Młgorzata, Nauczycielska diagnoza pedagogiczna w przedszkolu i szkole

Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej, Tomczak Joanna, Ziętara Renata, Impuls, Kraków 2006.

Metody i kryteria oceniania:

Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole

Diagnoza dojrzałości szkolnej…

Diagnoza typu uczniów,

Pedagogiczne postępowanie diagnostyczne w przypadku specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu,

Diagnoza i terapia ucznia dyslektycznego,s.

Diagnoza dysleksji rozwojowej

Diagnoza ucznia z ADHD

Diagnoza ucznia agresywnego

Postępowanie z uczniem zagrożonym uzależnieniami

Diagnoza dziecka - ofiary przemocy domowej,

Budowa własnych scenariuszy diagnoz

Diagnoza w kierunku specjalnych potrzeb edukacyjnych (spektrum autyzmu, ADHD, zaburzenia w rozwoju społ-emocjonalnym i zaburzenia zachowania, dyspraksja, zaburzenia wzrokowe i/lub słuchowe

Zakres tematów:

Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole

Diagnoza dojrzałości szkolnej…

Diagnoza typu uczniów,

Pedagogiczne postępowanie diagnostyczne w przypadku specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu,

Diagnoza i terapia ucznia dyslektycznego,s.

Diagnoza dysleksji rozwojowej

Diagnoza ucznia z ADHD

Diagnoza ucznia agresywnego

Postępowanie z uczniem zagrożonym uzależnieniami

Diagnoza dziecka - ofiary przemocy domowej,

Budowa własnych scenariuszy diagnoz

Diagnoza w kierunku specjalnych potrzeb edukacyjnych (spektrum autyzmu, ADHD, zaburzenia w rozwoju społ-emocjonalnym i zaburzenia zachowania, dyspraksja, zaburzenia wzrokowe i/lub słuchowe

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala 1523
Adam Rychlik 16/16 szczegóły
2 co druga sobota (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala 1523
Adam Rychlik 18/18 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 15
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)