Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona zabytków WP-MON-PO-S-OchrZ
Wykład monograficzny (WYK_MON) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

A.Ginter, A.Michalak, Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, M.Cherka (red.) Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, R.Golat, Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz

Efekty uczenia się:

EK 1: Zna i potrafi zdefiniować pojęcia z zakresu prawa ochrony zabytków oraz posługiwać się siatką pojęć z zakresu tej dziedziny prawa.

EK 2: Zna i potrafi omówić źródła prawa ochrony zabytków, zna podstawowe problemy ewolucji tej dziedziny prawa.

EK 3: Ma wiedzę o instytucjach prawa ochrony zabytków i potrafi tę wiedzę wykorzystać w praktyce.

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie referatu/prezentacji na wybrany temat z zakresu prawa ochrony zabytków

Zakres tematów:

Tematy:

- pojęcie zabytku (dobra kultury), formy ochrony zabytków

- opieka nad zabytkami a ochrona zabytków

- organizacja i zadania organów ochrony zabytków, społeczni opiekunowie zabytków

- zadania opiekuna zabytków, wsparcie organów ochrony zabytków

- korzystanie z zabytków, zakres dozwolonego dysponowania zabytkami

- zadania jst w zakresie ochrony zabytków

- muzea, instytucje kultury - jako opiekunowie zabytków

- ochrona zabytków na wypadek konfliktów zbrojnych i katastrof naturalnych

- restytucja zabytków

Metody dydaktyczne:

Wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi piątek (parzyste), 11:30 - 13:45, sala 1763
Małgorzata Frysztak 26/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 17
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)