Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura współczesna wobec tradycji literackiej II WH-FP-II-1-LitWspTLi
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa

Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod red. Józefa Bachórza i Aliny Kowalczykowej, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991.

A.Bagłajewski, Obecność romantyzmu, Lublin 2015.

Dziedzictwo romantyczne, O (nie)obecności romantyzmu w kulturze współczesnej, pod red. M. Piechoty, M. Janoszki, O. Kalarusa, Katowice 2013.

M. Rabizo-Birek, Romantyczni i nowocześni. Formy obecności romantyzmu w polskiej literaturze współczesnej, Rzeszów 2012.

M. Janion, Zmierzch paradygmatu, w: tejże, Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś, Warszawa 1996.

B. Dopart, Komu i do czego służy po roku 1989 tradycja romantyczna, w: Społeczeństwo polskie dziś, pod red. M. Saganiak, M. Wernera, M. Woźniewskiej-Działak, Warszawa 2017.

T. Walas, „Zmierzch paradygmatu” – i co dalej, w: Zrozumieć swój czas. Kultura polska po komunizmie – rekonesans, Kraków 2003.

Literatura uzupełniająca

D. Zamącińska, Przyboś wobec Mickiewicza, „Roczniki Humanistyczne”, tom XVIII, z. 1, 1970.

A.Fabianowski, Konwicki, Odojewski i romantycy. Projekt interpretacji intertekstualnych, Kraków 1999.

Zakres tematów:

1. Problematyka i poetyka polskiego romantyzmu. Rekonesans.

2. Przestrzenie badań nad formami obecności romantyzmu w polskiej literaturze współczesnej

3. Romantyczne strony w twórczości lirycznej m.in. Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza, Józefa Łobodowskiego, Tadeusza Kubiaka, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Józefa Czechowicza, Kazimiery Iłłakowiczówny, Stanisława Grochowiaka...

4. Romantyzm a proza współczesna (m.in. Gustaw Herling-Grudziński, Tadeusz Konwicki).

5. Strofy lozańskie we współczesnej poezji polskiej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala 329
Małgorzata Burta 5/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Łącznik
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)