Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria literatury WH-F-FW-II-2-TeorLit
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

F. Bertoni, "Letteratura: teorie, strumenti, metodi", Roma, Carocci, 2018.

E. Biagini – A. Brettoni – P. Orvieto, "Teorie critiche del Novcento", Roma, Carocci, 2020.

S. Brugnolo - D. Colussi - S. Zatti - E. Zinato, E., "La scrittura e il mondo. Teorie letterarie del Novecento", Roma, Carocci, 2016.

A. Casadei, "La critica letteraria contemporanea", Bologna, Il Mulino, 2015.

A. Compagnon, "Il demone della teoria", Torino, Einaudi, 2000.

M. Fusillo, "Estetica della letteratura", Bologna, Il Muino, 2009.

G. Mazzoni, "Teoria del romanzo", Bologna, Il Mulino, 2011.

Zakres tematów:

Zakres tematów

1. Teoria literatury, krytyka literacka i estetyka: definicje i tło historyczne

2. Formalizm rosyjski

3. Historyzm

4. Stylistyka

5. Strukturalizm i semiotyka

6. Psychoanaliza

7. Marksizm

8. Eseistyka

9. Teoria mimetyczna

10. Dekonstrukcja

12. Krytyka feministyczna

13. Kulturowa Teoria Literatury

14. Gatunki literackie

14. Tekst poetycki

15. Tekst narracyjny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 329
Raoul Bruni 9/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Łącznik
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)