Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia techniki w muzeum (wstęp do metodologii badań) WH-MU-I-2-HisTechwMu
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

• https://machinamysli.wordpress.com/2015/07/11/techne-zrodlo-techniki/;

• R. A. Lizut, Ustalenia terminologiczne, Typy desygnatów terminu „technika”, Współczesne stanowiska wobec techniki i sposobu jej analizowania, w tegoż: Technika a wartości. Spór o aksjologiczną neutralność artefaktów, Lublin 2014.

• C. Rudnicki , Dwa modusy techniki, cz.I i cz. II, http://machinamysli.org/dwa-modusy-techniki-cz-i/, http://machinamysli.org/dwa-modusy-istnienia-techniki-cz-ii/

• R. A. Lizut, Źródła problemu aksjologicznego nasycenia techniki, w tegoż: Technika a wartości. Spór o aksjologiczną neutralność artefaktów, Lublin 2014.

• Habermas, Technika i nauka jako „ideologia”, w: Czy kryzys socjologii?, Warszawa 1977.

• J. Urban, Co Martin Heidegger rozumie pod pojęciem „Technika”? http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Studia_Redemptorystowskie/Studia_Redemptorystowskie-r2004-t-n2/Studia_Redemptorystowskie-r2004-t-n2-s163-172/Studia_Redemptorystowskie-r2004-t-n2-s163-172.pdf

• M. Heidegger, Pytanie o technikę, w tegoż: Technika i zwrot, przeł. J. Mitzera, Kraków 2002.

• J. Maliński, Maszyny do pisania, (http://machinamysli.org/maszyny-do-pisania/

• F. A. Kittler, Gramofon, film, maszyna do pisania, przeł. E. Klekot, “Kultura Popularna” 2010 nr 3-4.

• W. J. Ong, Pismo a struktura świadomości, w: Antropologia słowa, red. G. Godlewski i inni, Warszawa 2004.

• V. Flusser, Ku filozofii fotografii, przeł. J. Maniecki, wstęp i red. nauk. P. Zawojski, Katowice 2004.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie. Diagnoza oczekiwań

2. Genealogia słowa "technika"

3. Genealogia cdn.

4. Ustalenia terminologiczne

5. Dwa modusy techniki

6. Technika a etyka

7. Istota techniki

8. Technika drukarska - wizyta w muzeum

9. Technika drukarska

10. Technika piśmienna - wizyta w wirtualnym muzeum maszyn do pisania

11. Technika piśmienna cdn. - maszyna do pisania

12.Technika fotograficzna

13. Technika fotograficzna cdn. Powtórzenie materiału

14. Test zaliczeniowy

15. Poprawa testu. Techniki graficzne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi poniedziałek (parzyste), 15:00 - 16:30, sala 214
Agnieszka Smaga 5/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)