Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kanon dramatu europejskiego WH-KU-M-I-2-KDraEur
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ayuPcSkei3OL85UkEvdagVSGJ9TIdzogIlIVnnCh6-3A1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3f583576-3408-44af-b507-3b396fda756b&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

1. Sofokles, "Król Edyp"

2. Sofokles, "Antygona"

3. Arystofanes, "Żaby"

4. "Każdy" [anonimowy moralitet średniowieczny]

5. William Szekspir, "Hamlet"

6. Calderon de la Barca, "Życie jest snem"

7. Molier, "Don Juan"

8. Johann Wolfgang Goethe, "Faust" cz. 1.

9. Georg Buhner, "Woyzeck"

10. Henrik Ibsen, "Dom lalki"

11. Antoni Czechow, "Trzy siostry"

12. Alfred Jarry, "Ubu król, czyli Polacy"

13. Bertold Brecht, "Opera za trzy grosze"

14. Jean Anouilh, "Antygona"

15. Samuel Beckett, "Czekając na Godota"

Efekty uczenia się:

Student:

Zna podstawowe pojęcia, teorie i zasady

postępowania zgodnie z obszarem przedmiotowym

realizowanego modułu kształcenia.

Potrafi samodzielnie organizować proces uczenia się,

uzupełniania informacji oraz doskonalenia

kompetencji zawodowych, wykorzystując wiedzę

zdobytą w ramach realizowanego modułu

kształcenia.

Jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności

zdobytych podczas realizacji wybranego modułu

kształcenia przy planowaniu działalności zawodowej

i aktywności na rzecz środowiska społecznego.

Metody i kryteria oceniania:

Podczas dyskusji oceniam znajomość omawianego tekstu i sposób jego interpretacji. Zadaję pytania otwarte, zachęcające do wielokierunkowych rozważań o dramacie. Zwracam uwagę na zaangażowanie studentów, ich udział w dyskusji i pracy w grupie. Doprecyzowuję wypowiedzi studentów. Zaliczenie ustne: rozmowa na temat trzech tekstów omawianych na zajęciach.

Zakres tematów:

1. Tragedia antyczna - poznanie i ofiara. Sofokles, "Król Edyp"

2. Tragedia antyczna - konflikt etyczny i władza. Sofokles, "Antygona"

3. Komedia antyczna - wolność i niewola. Arystofanes, "Żaby"

4. Teatr średniowieczny - życie "światowe" zbawienie duszy. "Każdy" [anonimowy moralitet średniowieczny]

5. Tragedia renesansowa - zemsta i dramat nierozstrzygalności. William Szekspir, "Hamlet"

6. Komedia barokowa - prawda i iluzja. Calderon de la Barca, "Życie jest snem"

7. Komedia klasycystyczna - grzech, honor i rozum oświecony. Molier, "Don Juan"

8. Tragedia romantyczna - dramat nowoczesnego filozofa. Johann Wolfgang Goethe, "Faust" cz. 1.

9. Dramat preekspresjonistyczny - moralność i medycyna, czyli nowa wizja człowieka Georg Buhner, "Woyzeck"

10. Dramat realistyczny - w świecie mężczyzn. Henrik Ibsen, "Dom lalki"

11. Dramat realistyczny - mity nowoczesności. Antoni Czechow, "Trzy siostry"

12. Dramat groteskowy - karnawał okrucieństw. Alfred Jarry, "Ubu król, czyli Polacy"

13. Dramat polityczny - krytyka społeczna i songi Bertold Brecht, "Opera za trzy grosze"

14. Dramat poetycki - przepisana mitologia. Jean Anouilh, "Antygona"

15. Teatr absurdu - koniec cywilizacji. Samuel Beckett, "Czekając na Godota"

Metody dydaktyczne:

Zajęcia mają charakter konwersatoryjny. Na zajęciach rozmawiamy o przeczytanych wcześniej tekstach. Pracujemy w grupach, organizujemy debatę.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 15:00 - 16:30, sala 410A
Jacek Kopciński 30/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)