Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do paleografii (Paleografia) WH-FK-I-3-WstPaleogr
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
MS Teams: nd
Literatura:

W.Semkowicz, Paleografia łacińska, wyd. 2, Kraków 2002.

A.Gieysztor, Zarys dziejów pisma łacińskiego, Warszawa 1973.

J.Szymański, Pismo łacińskie i jego rola w kulturze, Wrocław 1975.

Adriano Cappelli, Dizionario di abbreviature latine ed italiane, Milano, 1995

E. M. Thompson Greek and Latin Paleography

R. Clemens Introduction to Manuscript Studies

Internetowe bazy danych, w tym digitalizowane zasoby rękopiśmienne BNF, UBasel, etc.

Efekty uczenia się:

Student potrafi odczytać i dokonać trankrypcji czytelnego tekstu łacińskiego zapisanego uncjałą, w tym iroszkocką uncjałą insularną, minuskułą karolińską, protogothiką, gothiką (rotunda et quadrata).

Student orientuje się w podstawowych zagadnieniach paleografii, zna materiały i instrumenty piśmiennicze,

Metody i kryteria oceniania:

Ustne kolokwium w oparciu o materiały cyfrowe.

bd: student wprawnie odczytuje i transkrybuje tekst łaciński, potrafi rozpoznać i rozszyfrować popularne skróty, zna zasady transkypcji, orientuje się w specyfice materiałów, periodyzacji pisma

db: student poprawnie czyta i transkrybuje tekst łaciński, z pomocą słownikó rozpoznaje najważniejsze skróty, zna ramy czasowe najważniejszych krojó pisma

dst: student potrafi przeczytać tekst, zna podstawowe zasady transkrypcji.

Zakres tematów:

Capitalis

Uncialis (w tym pismo iroszkockie)

Visigothica

Minuscula (w tym minuskuła karolińska)

Protogothica

Gothica (rotunda et quadrata)

Metody dydaktyczne:

Wykład, ćwiczenia na materiałach digitalnych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi wtorek (parzyste), 15:00 - 16:30, sala 409
Joanna Komorowska 7/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)