Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka działań z zakresu profilaktyki społecznej i terapii uzależnień WNP-PE-MD
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 23
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Z. Kawczyńska-Butrym.Koncepcje opieki i zawody opiekuńcze: pracownicy socjalni i pielęgniarki, Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2005.

2. A. Zasada-Chorab Kształtowanie się zawodu pracownika socjalnego w Polsce, Częstochowa: Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych Centrum AV, 2004.

3. A. Olech, Etos zawodowy pracowników socjalnych: wartości, normy, dylematy etyczne, Katowice: Śląsk, Wydawnictwo Naukowe, 2006.

4. Z. Wołk, Instytucje pomocy w służbie ludziom, Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, 2003.

Literatura dodatkowa:

1. B. M. Pawlik, Bezdomność : modele pracy socjalnej: wsparcie psychologiczne, Warszawa, Difin, 2015.

2. E. Skoczylas-Namielska, Organizacje społeczne - praca z rodziną: studium realizacji pracy socjalnej, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008.

Metody i kryteria oceniania:

3,0 (dostateczna)

Student ma ograniczoną wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz etyki zawodowej. Student ma ograniczoną wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – posiada ograniczoną wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy i odpowiedzialności prawnej opiekuna. Student potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych. Student ma ograniczoną umiejętność zróżnicowanego wykorzystywania technologii informacyjnej w pracy pedagogicznej. Student ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Student ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji na tematy etyczne i przestrzeganie zasad etyki zawodowej; wykazuje cechy refleksyjnego praktyka.

3,5 (dostateczna plus)

Student ma podstawową wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz etyki zawodowej. Student ma podstawową wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – posiada podstawową wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy i odpowiedzialności prawnej opiekuna. Student potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych. Student ma podstawową umiejętność zróżnicowanego wykorzystywania technologii informacyjnej w pracy pedagogicznej. Student ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Student ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji na tematy etyczne i przestrzeganie zasad etyki zawodowej; wykazuje cechy refleksyjnego praktyka.

4,0 (dobra)

Student ma wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz etyki zawodowej. Student ma wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – posiada niezbędną wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy i odpowiedzialności prawnej opiekuna. Student potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych. Student ma umiejętność zróżnicowanego wykorzystywania technologii informacyjnej w pracy pedagogicznej. Student ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Student ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji na tematy etyczne i przestrzeganie zasad etyki zawodowej; wykazuje cechy refleksyjnego praktyka.

4,5 (dobra plus)

Student ma wysoce rozwiniętą wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz etyki zawodowej. Student ma wysoce rozwiniętą wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – posiada wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy i odpowiedzialności prawnej opiekuna. Student potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych. Student ma umiejętność zróżnicowanego wykorzystywania technologii informacyjnej w pracy pedagogicznej. Student ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Student ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji na tematy etyczne i przestrzeganie zasad etyki zawodowej; wykazuje cechy refleksyjnego praktyka.

5,0 (bardzo dobra)

Student ma specjalistyczną wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz etyki zawodowej. Student ma specjalistyczną wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy i odpowiedzialności prawnej opiekuna. Student potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych. Student ma umiejętność zróżnicowanego wykorzystywania technologii informacyjnej w pracy pedagogicznej. Student ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Student ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji na tematy etyczne i przestrzeganie zasad etyki zawodowej; wykazuje cechy refleksyjnego praktyka.

Na ocenę końcową składają się:

- udział w zajęciach (max. 20 pkt)

- aktywność podczas zajęć (rozwiązywanie ćwiczeń) (max. 20 pkt)

- złożenie wskazanej pracy (test) (max. 60 pkt)

100-95 ocena 5.0

94-84 - ocena 4.5

83-73 - ocena 4.0

72-62 - ocena 3.5

61-52 - ocena 3.0

51 i niżej - ocena 2.0

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 16:45 - 18:15, sala 1555
każdy czwartek, 16:45 - 18:15, sala 1542
jednokrotnie, czwartek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 18:30 - 20:00, sala 1542
Ewelina Ligęza 20/23 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 15
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)