Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Opracowanie edytorskie dzieł literackich WH-FP-M-II-1-OprEdyt
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA:

1. Archiwa i bruliony pisarzy. Odkrywanie, red. P. Bem, Ł. Cybulski, M. Prussak, Warszawa 2017.

2. Chachulski T., Tekstologia (edytorstwo naukowe) jako historia literatury, w: Literatura dawna a współczesna humanistyka, red. K. Obremski, Toruń 2010, s. 15-36.

3. Encyklopedia wiedzy o książce, red. A. Birkenmajer, B. Kocowski, J. Trzynadlowski, A. Kawecka-Gryczow, Wrocław 1971.

4. Goliński Z., Edytorstwo. Tekstologia. Przekroje, Wrocław 1969.

5. Górski K., Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Warszawa 1978.

6. Kruszewski W., Dzieło – horyzont działań edytorskich, „Pamiętnik Literacki” 2021, z. 2, s. 119-129.

7. Loth R., Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006.

8. Prussak M., Konsekwencje założeń i decyzji edytorskich, „Teksty Drugie” 2005, z. 1-2, s. 188-197.

9. Prussak M., Zmierzch edycji krytycznych?, „Pamiętnik Literacki” 2020, z. 4, s. 31-43.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie. Omówienie programu, zasad zaliczenia przedmiotu oraz kryteriów oceniania.

2. Założenia i cele edycji naukowej dzieła literackiego – przygotowanie do pracy nad tekstem.

3. Opracowanie edytorskie tekstu literackiego - transkrypcja tekstu.

4. Opracowanie edytorskie tekstu literackiego – zasady modernizacji.

5. Opracowanie komentarza edytorskiego.

6. Opis źródeł i historia wydań.

7. Przygotowanie aparatu krytycznego

8. Omówienie prac zaliczeniowych, wystawienie ocen końcowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi poniedziałek (parzyste), 13:15 - 14:45, sala 409
Marta Piotrowska 2/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)