Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat pracy nauczyciela polonisty WH-FP-SP-II-1-WarPr
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. „Polonista w szkole. Podstawy kształcenia nauczyciela polonisty” pod red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2004.

2. Bortnowski S., „Przewodnik po sztuce uczenia literatury”, Warszawa 2005.

3. Brophy J., „Motywowanie uczniów do nauki”, Warszawa 2007.

4. Kwiatkowska-Ratajczak M., „Innowacje i metody. W kręgu teorii i praktyki”, Poznań 2011.

5. Marzano J. R., „Sztuka i teoria skutecznego nauczania”, przeł. A. Kasprzak, J. Czernik, A. Kurzemska, Warszawa 2012.

6. McTighe J., Silver F. H., „Uczyć (się) głębiej. Jak to zrobić na lekcji”, przeł. A. Dzierzgowska, Warszawa 2001.

Zapoznawanie się z artykułami, które są publikowane na blogu CEO:

https://ceo.org.pl/blog

Zakres tematów:

I. Nowoczesne metody nauczania języka polskiego:

- Interaktywne formy lekcji.

- Zastosowanie gier edukacyjnych w nauczaniu.

- Metody aktywizujące uczniów do samodzielnego myślenia.

II. Planowanie lekcji z naciskiem na kompetencje językowe:

- Tworzenie spersonalizowanych scenariuszy lekcji.

- Dostosowanie materiałów dydaktycznych do poziomu uczniów.

- Integracja umiejętności czytania, pisania, mówienia i słuchania.

III. Nowoczesne narzędzia technologiczne w nauczaniu języka polskiego:

- Wykorzystanie platform edukacyjnych.

- Tworzenie multimedialnych prezentacji i materiałów dydaktycznych.

- Aplikacje edukacyjne wspomagające rozwój umiejętności językowych.

IV. Indywidualizacja procesu nauczania:

- Dostosowywanie lekcji do zróżnicowanych potrzeb uczniów.

- Tworzenie różnorodnych form pracy, uwzględniających różne style uczenia się.

- Śledzenie postępów i dostosowywanie strategii nauczania.

V. Komunikacja i budowanie relacji z uczniami:

- Rozwijanie umiejętności skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

- Budowanie pozytywnego klimatu w klasie.

- Motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji.

VI. Ewaluacja postępów uczniów:

- Różne formy oceniania, w tym ocena formatywna.

- Skuteczne stosowanie informacji zwrotnej w procesie nauczania.

- Rozwijanie umiejętności samooceny przez uczniów.

VII. Rozwiązywanie problemów i radzenie sobie z trudnościami w klasie:

- Skuteczne strategie zarządzania klasą.

- Rozpoznawanie i radzenie sobie z trudnościami w nauce.

- Współpraca z uczniami o różnych poziomach umiejętności.

VIII. Rozwój zawodowy nauczyciela polonisty:

- Samokształcenie i śledzenie nowości pedagogicznych.

- Udział w konferencjach, warsztatach i szkoleniach branżowych.

- Budowanie społeczności edukacyjnej i wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami polonistami.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 16:45 - 18:15, sala 329
Łukasz Tupacz 1/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Łącznik
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)