Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Powstanie i organizacja życia na Ziemi WF-OB-POZZ
Wykład (WYK) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

1) Foley R., 2001, Zanim człowieka stał się człowiekiem, PIW, Warszawa.

2) Klein R., 1999, The Human Career. Human Biological and Cultural Origins, Chicago.

3) Lewin R., 2002, Wprowadzenie do ewolucji człowieka, Prószyński i S-ka, Warszawa.

4) Malinowski A., 1999, Wstęp do antropologii i ekologii człowieka, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

5) Mayr E., 2002, To jest biologia, Prószyński i S-ka, Warszawa.

6) Stringer C., Mackie R., 1999, Afrykański Exodus, pochodzenie człowieka współczesnego, Prószyński i S-ka, Warszawa.

7) Tomczyk J., Hałaczek B., 2008, U progów ludzkości, UKSW, Warszawa.

8) Tomczyk J., 2006, Meandry taksonomii kopalnych hominidów. Aspekty historyczno-metodologiczne. w: A. Lemańska, M. Lubański (red.), Z zagadnień filozofii przyrodoznawstwa i filozofii przyrody. T.18, Wyd. UKSW, Warszawa, 19-216.

Efekty uczenia się:

Wiedza: Student zna historię powstania kosmosu i życia na Ziemi; dostrzega rozwój świata żywego; wymienia i definiuje związki między poszczególnymi grupami organizmów; charakteryzuje przełomowe procesy kształtujące powstanie i rozwój życia na Ziemi, tłumaczy funkcjonowanie poszczególnych procesów ekologicznych, objaśnia związki miedzy osobnikami, biocenozami, ekosystemami.

Umiejętności: student opisuje procesy przebiegające w kosmosie i geosferze; dobiera właściwą metodologię do rozwiązania problemu badawczego, posługuje się specjalistyczną terminologią w zakresie ekologii i ewolucji.

Kompetencje: Student rozwija świadomość o funkcjonowaniu geosfery i biosfery, dostrzega i ocenia procesy zmian w geosferze i biosferze, ocenia swoje kompetencje, dba o rzetelność swojej pracy, wniosków i decyzji.

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w wykładzie: 30 godz.

przygotowanie do kolokwium i egzaminu: 50 godz.

suma godzin: 80 [80/30(25)=2,7]

liczba ECTS: 3

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny: test (jednorazowy wybór)

90%-100% bdb

79%-89% db

56%%-88% dst

0%-55% ndst

Zakres tematów:

1. Pojęcia gatunku, specjacji, niszy …. (2g)

2. Ku klarowności pojęć: ewolucja, ewolucjonizm, teoria(e) ewolucji. (2g)

3. ‘Małpio-ludzka’ swoistość człowieka. (2g)

4. Zarys taksonomii współczesnych naczelnych. (2g)

5. Specyfika rzędu Primates. (2g)

6. Przyrodnicze uwarunkowania kranialnej koncepcji antropogenezy. (2g)

7. Powody afirmacji bipedalnej koncepcji antropogenezy. (2g)

8. Czasoprzestrzeń życia i charakterystyka najstarszych afrykańskich form hominidalnych. (3g)

9. Czasoprzestrzeń życia i charakterystyka Homo habilis i Homo erectus. (2g)

10. Czasoprzestrzeń życia i charakterystyka Homo neanderthalensis. (3g)

11. W poszukiwaniu definicji Homo sapiens. (2g)

12. Koncepcje jedno- i wielomiejscowej ewolucji człowieka. (2g)

13. Pradziejowe i współczesne trendy przemian społecznych naszego gatunku. (2g)

14. Historyczne i metodologiczne podłoże konfliktu kreacjonizmu z ewolucjonizmem. (2g)

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialne, map, odlewów kostnych hominidów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 008
Jacek Tomczyk 59/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 24
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)